Vissen

In 2024 kan er niet gevist worden wegens de herinrichting van onze parkvijver. Ruiming van het slib en herstelling van bestaande bruggen en oeverwanden waren nodig. Bij deze vernieuwing zetten we in op ecologie, recreatie en waterbuffering.

De grote biomassa aan vissen en te weinig drijvende, ondergedoken planten zorgden voor een slechte waterkwaliteit en algenbloei. In de zomer verschijnen vaak blauwalgen, wat zorgt voor vissterfte. Daarom vervangen we het huidige visbestand door de combinatie voorn-baars-snoek. Dat is een natuurlijk visbestand voor vijvers in onze streek.

De afvissing van het huidige visbestand gebeurde in samenwerking met een gespecialiseerde firma. De gevangen karpers en brasems kregen een nieuwe thuis in de vijvers van provinciaal recreatiedomein de Schorre. In het Vrijbroekpark kun je momenteel niet meer vissen. Recreatief vissen is terug mogelijk nadat de kwaliteit van de levensomstandigheden voor voorn, baars en snoek terug optimaal is.

Lees hier meer over de renovatie van de parkvijver.