Parkvijver geopend: bezoek het vlonderpad over het water

publish date
24.05.2023
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen liet het afgelopen jaar grote parkvijver renoveren. Het paradepaardje is de inrichting van een vlonderpad van meer dan 100 meter dat de bezoekers meeneemt over het water. Op 24 mei werden de ambitieuze en ecologische ingrepen van de vijver officieel voorgesteld, samen met gedeputeerde Mireille Colson en onze partners. Het grote publiek is vanaf nu opnieuw welkom in het ruime gebied rond de vijver. Heb jij ons vlonderpad al uitgetest?

De vlonderbrug wordt officieel geopend.

De renovatiewerken van de vijver startten in augustus 2022 en zijn nu afgerond. Na 30 jaar was de vijver toe aan een grootschalige slibruiming. Op sommige plaatsen hebben we sliblagen tot 50 cm dik geruimd. Daarnaast was ook de waterkwaliteit ondermaats. Door de renovatie krijgen nu ook de fauna en flora meer kansen in en rondom de gezonde vijver.

Het 3de leerjaar van basisschool De Parel loopt over de vlonderbrug.

Genieten op het vlonderpad en schaatsen in de winter
De parkbezoekers zullen nog meer genieten van de vijverzone vanop de verschillende steigertjes waarop ze kunnen zonnen of vissen. Maar het echte paradepaardje is het 110 meter lange vlonderpad dat de bezoeker over de vijver brengt en de oevers met elkaar verbindt.
Bij vriesweer kan iedereen zelfs schaatsen op een grote ondiepe plas in ‘de Wilgernis’, het moeraslandschap naast de vijver.

De ‘Wilgernis’

Het slib uit de vijver mocht eerst indikken in een tijdelijk bassin. Daarna werd het in de toekomstige plantenfilterzones aangebracht. Nieuwe dammen met kleirijke grond houden het slib vast, samen met inheemse planten in de filterzones .

Die plantenfilters zijn trouwens niet de enige ecologische ingrepen die het herstel van de vijver moeten inzetten en vasthouden. De noordelijke oevers van de voor- en achtervaart worden omgevormd naar flauwe oevers met meer inheemse oeverkruiden en gunstigere omstandigheden voor alles wat leeft in en rondom de vijver. In de ‘Wilgernis’ creëerden we een moeraslandschap met tien nieuwe amfibieënpoelen en een ijsvogelwand langs de gracht.

Waterbuffer

We bouwden regelbare stuwen zodat we in de natte voorjaarsmaanden maximaal water kunnen bufferen in de vijverzone en in het aangrenzende gebied, de ‘Wilgernis’. Ook het regenwater van felle zomerbuien proberen we zo goed als mogelijk op te houden in het Vrijbroekpark. Zo maken we het Vrijbroekpark klimaatbestendig en wapenen we ons tegen lange droogteperiodes. Het brengt ons een stap dichter bij de oorspronkelijke functie van het Vrijbroek als valleigebied van de Zenne.

Geen groene soep

Ook het visbestand hebben we meer aangepast aan het type vijver. De combinatie van een grote biomassa aan vissen zoals karpers en brasems, in de relatief ondiepe vijver en het gebrek aan waterzuiverende planten was weinig visvriendelijk. Het vijverwater was bij warme temperaturen vaak een groene soep met te weinig zuurstof waardoor er vissterfte was, grote algenbloei en een bloei van cyanobacteriën. Het nieuwe visbestand zal daarom vanaf nu voornamelijk bestaan uit voorn, baars en snoek omdat dit aansluit bij het natuurlijk streefbeeld voor ondiepe stilstaande wateren in onze streek.

Tot zolang het evenwicht in de vijver niet hersteld is, kan er niet gevist worden. Zo geven we ook de kans aan de oeverplanten om te groeien.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons bereiken via vrijbroekpark@provincieantwerpen.be.

vijver_ontwerp

Voor dit project met als titel “Ecologische herinrichting parkvijver Provinciaal groendomein Vrijbroekpark Mechelen” en als projectnummer PSN20-000219 wordt een subsidie toegekend in het kader van de projectoproep Projectsubsidies Natuur 2020 door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het project krijgt ook steun van het streekfonds Pidpa.

Logo's partners