Niel schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
07.03.2018

Niel wil werk maken van een stevige toekomstvisie voor haar detailhandel en schakelt daarvoor de provincie Antwerpen in. Twee detailhandelscoaches van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen gaan in de gemeente van start met een coachingtraject. 

Niel ligt tussen twee rivieren (Rupel en Schelde) en de drukke A12 met zijn vele winkels en consumenten, wat het detailhandelverhaal bijzonder complex maakt. Daardoor is er bijvoorbeeld een beperkte afzetmarkt voor de lokale winkels. Om een goed detailhandelsbeleid uit te tekenen moet er volgens de provincie Antwerpen daarom over de gemeentegrens heen gekeken worden.

In het geval van Niel spelen bijvoorbeeld ook de buurgemeenten en de nabijheid van grootstad Antwerpen mee. Het is dus van belang in kaart te brengen wat de evoluties in het winkelaanbod buiten Niel zijn, en hoe het met de koopstromen in de ruime regio rond Niel zit, met andere woorden: waar gaan inwoners concreet winkelen? Het team detailhandel en meer bepaald de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen hebben daarvoor de info én de bijhorende expertise in huis.

Concreet wil Niel investeren in haar kern en meer bepaald in een woonproject in het binnengebied van de kern. De vraag is echter hoeveel ruimte voor retail daarin voorzien moet worden. Is er wel voldoende marktpotentieel voor extra dagelijks aanbod? Hoe evolueert de detailhandel vandaag en waar maakt die het meeste kans op lange termijn? En dus ook de belangrijke vraag: wat is de invloed buiten de gemeente?

Samenwerking

Voor dit traject zet de provincie Antwerpen bewust twee detailhandelscoaches in, ieder met zijn expertise. Ben Op de Beeck is een statisticus met veel terreinkennis, Erik Lejeune is gepokt en gemazeld in de retail.

Het coachingstraject in Niel zal uit drie stappen bestaan:

  • marktanalyse voor het dagelijks aanbod (levensmiddelen, persoonlijke verzorging) in de regio;
  • slimme ruimtelijk-economische richtlijnen: waar moet detailhandel gestimuleerd worden en waar net niet?
  • visie met de afbakening van een kernwinkelgebied en stimulerende maatregelen voor de detailhandel daar.

Belangrijk is dat dit hele traject samen met de gemeente wordt gelopen en dat er voldoende wordt afgestemd met de handelaars. Zo zetelt de voorzitter van de Nielse Ondernemers & Horeca Adviesraad alvast in de stuurgroep.

Detailhandel staat steeds meer op de politieke agenda van de steden en gemeenten. Naast de feitelijke leegstand in veel kernen willen ook de lokale besturen een slim beleid voeren om zich voor te bereiden op de toekomst. Vaak is het echter moeilijk om daarvoor de juiste expertise in huis te halen. Sinds 2014 kunnen steden en gemeenten daarom een beroep doen op de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. De voorbije vier jaar gingen ze in de gemeenten, op het terrein dus, mee naar oplossingen zoeken voor detailhandelsvraagstukken. De nood is hoog, al bijna de helft van de steden en gemeenten uit de provincie deden een beroep op de provinciale detailhandelcoaches. De provincie Antwerpen is trouwens al langer bezig met uitgebreide analyses van vraag en aanbod in haar gemeenten, die jaarlijks worden vernieuwd en publiek gemaakt.

Volgende van de detaillijst