Hoogstraten schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
24.03.2018

Provincie brengt grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart.

De stad Hoogstraten werkt binnenkort haar strategisch commercieel plan af. Alvorens dat definitief goed te keuren, wordt het doorgelicht door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.   

Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstadje. Dat heeft veel met haar ligging te maken. “De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen”, stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. “We weten dat een groep inwoners regelmatig over de grens gaat winkelen, omdat de prijs van sommige basisproducten daar goedkoper is. Anderzijds voelen we aan dat onze Nederlandse buren hier graag een hapje komen eten of een glaasje drinken met vrienden. Daar zijn echter geen gegevens over, want de bestaande studies hierover stoppen aan de grens. Daar verwachten we o.a. ondersteuning van de provinciale detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis hebben, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen. En zo onze ondernemers nog meer kansen kunnen aanreiken om een bloeiende zaak uit te bouwen.” 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé merkt op dat Hoogstraten met succes kiest voor een kernversterkende aanpak: “De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6%, in het centrum zelfs amper 4%. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een vooruitstrevend beleid voert dat hier rekening mee houdt.”  

Doorlichting strategisch commercieel plan 

Het stadsbestuur van Hoogstraten kiest al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan.

Daarom wil Hoogstraten haar strategisch commercieel plan laten doorlichten door de detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen. Die stuurgroep is intussen al twee keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten, brengt daarover jaarlijks nieuwe gemeentelijke Feitenfiches uit en maakt impactanalyses van nieuwe retailontwikkelingen op de koopstromen. “Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied”, zegt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “De coach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Vooral de attractie van Nederlanders naar het bourgondische Vlaanderen: over welke percentages spreken we dan en wat zegt dat over het huidig marktevenwicht?” De coach zal een aantal aanbevelingen formuleren op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.

Ludwig Caluwé: “Ons provinciaal beleid gaat in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten uit van kernversterking. We willen op die manier de handelskernen en dorpscentra levendig houden. Dit strookt met hoe veel gemeenten hun kern zien, want ondertussen heeft al bijna de helft van de steden en gemeenten in onze provincie een coachingstraject detailhandel met ons opgezet. Hoogstraten is de 33ste gemeente.” 

Meer info over de provinciale detailhandelscoaches vind je op deze pagina.

Volgende van de detaillijst