Noblito, een project tegen vereenzaming van ouderen

publish date
10.09.2019

De provincie Antwerpen gaf een financiële impuls aan Noblito, een project dat vereenzaming bij ouderen wilt tegengaan. Noblito is een digitaal platform dat de sociale kring van senioren wilt behouden en liefst ook nog uitbreiden. Noblito wil mensen op een slimme manier motiveren om af en toe contact op te nemen met ouderen die ze misschien wel dreigen te vergeten.

Noblito

Het sociaal netwerkplatform Noblito is zowel bedoeld voor ouderen thuis als voor ouderen in een woonzorgcentrum. Want als mensen ouder worden en minder mobiel zijn, verminderen hun sociale contacten. Dat is het geval als ze thuis wonen, maar zeker als ze verhuizen naar een woonzorgcentrum: daar verdampt meteen hun vroegere sociale kring. Op het Noblito-platform kunnen ook fotoalbums en agendaitems aangemaakt worden zodat het netwerk van de ouderen mee is met de laatste activiteiten. 

Testfase

Dankzij een impulssubsidie vanuit het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen en een samenwerkingsverband tussen vzw Noblito, lokaal bestuur Olen, zorgproeftuin LiCalab en woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar wordt momenteel een proefversie uitgetest in de gemeente Olen met enkele ouderen, hun mantelzorgers, buddy’s en vijf vrijwilligers. Tijdens een eerste gebruikersevaluatie waren er kritische opmerkingen, maar zeker ook positieve boodschappen. Die feedback is van belang voor verdere ontwikkelingen. Zorgproeftuin LiCalab ondersteunt het proces om de eindgebruiker intensief te betrekken, en om de gebruiksvriendelijkheid en het effect te evalueren. Resultaten worden gevalideerd op basis van een uitgebreid gebruikersonderzoek bij het verzorgend personeel, de residenten en de mantelzorgers bij de twee woonzorgcentra. Ook thuiswonende senioren en hun mantelzorgers worden geraadpleegd. Zo kan Noblito uitgroeien tot een volwaardig sociaal netwerkplatform.
 

Volgende van de detaillijst