Gezocht: studiebureau voor PRUP bedrijvigheid in Brecht, Brasschaat en Schoten

publish date
03.12.2019

De bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan liggen langs de snelweg E19 tussen Antwerpen en Breda, in het grensgebied van Brecht, Brasschaat en Schoten. De provincie Antwerpen wil er extra ruimte voor bedrijven creëren door eerst in te zetten op de bestaande bedrijventerreinen en op verweving.

We zoeken het antwoord op twee vragen:

  1. Hoe kunnen we de bestaande ruimte van die bedrijventerreinen efficiënter gebruiken en verweving mogelijk maken? 
  2. Vanaf wanneer en hoe is uitbreiding wenselijk?

Door hiervoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP op te maken, wordt ook de realisatie op het terrein mogelijk. Het betrekken van de bedrijven, omwonenden, landbouwers en gemeentebesturen is een belangrijke voorwaarde. Zij zijn immers de huidige en toekomstige gebruikers van dit gebied. Het PRUP is een pilootproject bij het onderzoek ‘Ruimte en Bedrijvigheid’ en kadert in de opmaak van een nieuw Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

De provincie Antwerpen zoekt nu samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) een studiebureau om het PRUP uit te werken. Het bestek is beschikbaar via e-tendering. Geïnteresseerde bureaus zijn welkom op de infosessie van 17 december 2019 (om 17 uur in het Provinciehuis). Een offerte dien je in voor maandag 13 januari 2020 om 11:20 uur.

Meer info over het nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

Luchtfoto bedrijventerrein, woonkern en landbouwgebied langs E19
Luchtfoto bedrijventerrein, woonkern en landbouwgebied langs E19

Volgende van de detaillijst