Publieke raadpleging PRUP Groengebied Terhagen Boom

Thema's

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kan iedereen zijn of haar mening over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom geven. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken.

Datum
 • van 14 juni 2021 tot 12 augustus 2021

Start- en procesnota

Beide documenten kun je hieronder downloaden. Je kunt ook een papieren versie gaan inkijken op deze locaties:

 • provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23);
 • gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom (tel. 03 880 18 50);
 • gemeentebestuur Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst (tel. 03 880 00 60).
PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Je mening geven

Reageren op de start- en procesnota doe je schriftelijk van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

 • Per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • Online via het digitale inspraakformulier;
 • Per brief (aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afgeven) aan:
 • provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • gemeentebestuur Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
 • gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
 • Tegen ontvangstbewijs afgeven op de infomarkten van 23 en 24 juni 2021.

Meer informatie vind je op de webpagina over het PRUP Groengebied Terhagen Boom.