Tot 16% meer vogels en wilde dieren in Antwerpse vogelopvangcentra

publish date
12.02.2021

Ook tijdens deze wintermaanden zorgen de twee opvangcentra voor vogels en wilde dieren in de provincie Antwerpen voor dieren die verzwakt en ziek zijn. Vorig jaar verzorgden ze samen meer dan 11.000 vogels en wilde dieren. Met een jaarlijkse subsidie en een corona-noodbudget ondersteunt de provincie deze organisaties.

De opvangcentra staan in voor de opvang en verzorging van vogels en wilde dieren. In 2020 verzorgden het opvangcentrum Neteland in Herenthout en het centrum in Brasschaat-Kapellen samen 11.801 vogels en wilde dieren, dat is een stijging van zo’n 16% tegenover het jaar ervoor. Ook beschermde en zeldzame inheemse soorten worden er binnengebracht. Zoals de boommarter, een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen. De vogelopvangcentra houden mee onze biodiversiteit in stand en daarvoor ondersteunt de provincie hen.

Foto links: Een egeltje krijgt voeding bij VOC Neteland - Copyright: VOC Neteland. Foto rechts: VOC Brasschaat-Kapellen kreeg vorig jaar 84 reeën binnen, waarbij vier jongen - Copyright: VOC Brasschaat-Kapellen

Zieke egels en zeldzame soorten

In het opvangcentrum Brasschaat-Kapellen telden ze vorig jaar 6677 vogels en wilde dieren. Het ging dan vooral om nestjongen van houtduiven en kauwen, en om egels. Marcel Peeters, voorzitter van het vogelopvangcentrum (kortweg VOC), vertelt: “Onder de egels zien we al een tijdje een nieuwe, ongekende ziekte. We staan dan ook in nauw contact met de Universiteit Gent die hier onderzoek naar voert. Vorig jaar mochten we ook drie bedreigde boommarters opvangen, de opkomst van deze soort toont aan dat het opnieuw de goede richting uitgaat met onze biodiversiteit.

Ook bij het VOC Neteland in Herenthout zagen ze vorig jaar een sterke stijging in het aantal verzorgde dieren. Voorzitter Eddy Vercammen: “In 2020 hebben we opnieuw een recordaantal slachtoffers opgevangen. Bijna 900 dieren meer dan in 2019, of een stijging van 20%. We klopten af op 5124 slachtoffers.” Opmerkelijk was de opvang van 249 merels, een stijging met 54% in vergelijking met vorige jaren. Toen kende de merel een sterke terugval nadat een virus voor een ravage zorgde in het merelbestand. Eddy Vercammen: “Naast de 86 roofvogels en de 85 uilen konden we ook dit jaar enkele zeldzame soorten zoals een kleine zwaan en een ooievaar na verzorging vrij laten. Dat geeft een geweldig gevoel en is meteen een mooie winst voor de biodiversiteit.”

De erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren Neteland in Herenthout en Brasschaat-Kapellen staan in voor de opvang, verzorging en revalidatie van vogels en wilde dieren. Ze hebben een educatief programma voor verenigingen en scholen en sensibiliseren burgers over het behoud en de verbetering van de leefomgeving voor vogels en dieren die in het wild leven. Hiervoor doen ze beroep op enkele vaste medewerkers en een uitgebreid team van vrijwilligers. Door de coronacrisis moest het aantal vrijwilligers teruggeschroefd worden en konden beide VOC’s minder inkomsten ophalen. Door de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen kregen ze  meer ademruimte en kunnen ze hun werking op langere termijn garanderen.

ZO HELP JIJ DE DIEREN IN JOUW TUIN:

  • Geef vogels wat extra voedsel in deze koude dagen en bied verschillende soorten voer aan (goed verspreid over de tuin). Denk aan vetbollen, fruit, nootjes, zaden en granen.
  • Stel snoeiwerken zolang mogelijk uit. In de lente hebben vele vogels jongen. Deze worden vaak verstoord door het snoeien van hagen en struiken. Ook een eekhoorn zijn nest wordt verstoord door snoeiwerken.
  • Creëer natuurlijke plekken in je tuin: Voorzie hoge bomen en struiken waar vogels kunnen schuilen en broeden. Ook een takkenhoop is een ideale schuil- of broedplaats. Afgevallen fruit en wilde bloemen vormen dan weer een bron van voedsel.
  • Vond je een jong dier? Let dan op dat je het niet te snel binnenbrengt, meestal zijn de ouders wel nog in de buurt. Als je twijfelt, kan je steeds een VOC contacteren.

Of help het VOC in je buurt door vrijwilliger te worden of een gift te doen.

 

Meer weten?

http://www.vocneteland.be/

https://www.vocbrasschaatkapellen.be/