Binnenkort meer Europees beschermde natuur in Kalmthout?

publish date
21.09.2023

Bosgroep Antwerpse Gordel werkte in opdracht van één van haar leden in Kalmthout een natuurbeheerplan uit voor het privébos Wulpenkreet. Dat plan vormt de handleiding voor het bosbeheer voor de komende 24 jaar en helpt het bos beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door te kiezen voor inheemse boomsoorten, waterbuffering en het aantrekken van tal van dieren vormt het bos een boost voor de lokale biodiversiteit en klimaat.

Op het domein van 12 hectare, gelegen in Den Dijk te Kalmthout en grenzend aan het veel grotere natuurgebied de Markgraaf, komen momenteel al waardevolle stukjes bos en natte natuur voor. De eigenaar is lid van Bosgroep Antwerpse Gordel en zet zich actief in om de biodiversiteit van zijn bos te vergroten. Zo zijn de voorbije jaren invasieve plantensoorten bestreden en werden de twee aanwezige poelen heringericht zodat ze interessanter zijn voor bijvoorbeeld de beschermde kamsalamander en heikikker. Door te kiezen voor een beheerplan type 3, zet de eigenaar zich in om bij te dragen aan de Europese natuurdoelstellingen en van zijn bos een biotoop te maken voor zoveel mogelijk dier- en plantensoorten. Zo komen er bijvoorbeeld reeën, steenmarters, vleermuizen, bosuilen en zwarte spechten voor. Op die manier kan het bos fungeren als een buffergebied voor de grote natuurkern van de Kalmthoutse Heide.

Wie zijn de Antwerpse Bosgroepen?

In de provincie Antwerpen zijn 3 Bosgroepen actief: Bosgroep Antwerpse Gordel, Bosgroep Kempen Noord en Bosgroep Zuiderkempen. Samen tellen ze bijna 5600 leden en beheren ze een oppervlakte van meer dan 19.000 hectare bos. Met de financiële steun van provincie Antwerpen ondersteunen en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. Naast beheer vormen de Bosgroepen ook hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor private eigenaars als voor lokale besturen.

 

Meer info op www.bosgroep.be