Nieuwe ‘Groendoener’ onthult meer dan 200 speelplekken in Antwerpse Zuidrand

publish date
06.06.2021

De Antwerpse Zuidrand telt meer dan 200 speelplekken en 195 km bewegwijzerde paden. Toch zijn veel inwoners hier amper van op de hoogte. Daar wil het project ‘Groendoener’ verandering in brengen. Kinder- en jongerenreporters uit de Zuidrand helpen mee om de natuurlijke speelplekken en trage wegen bekend te maken.

Het project Groendoener bestaat uit een kaart waarop je de speelplekken en trage wegen kan terugvinden (zowel digitaal als op papier) en uit filmpjes waarin kinder- en jongerenreporters uit de Zuidrand hun leeftijdsgenoten uitdagen met een challenge. Provincie Antwerpen en Zuidrandgemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel sloegen de handen ineen voor dit project en selecteerden een 30-tal locaties waar filmpjes werden opgenomen. Alle kaarten (zowel digitaal als in PDF) en de filmpjes kan je terugvinden op www.provincieantwerpen.be/groendoener.

“De Antwerpse Zuidrand telt zo’n 5000 ha open ruimte, dat is meer dan 50% van het hele gebied volgens het gewestplan”, schetst Lotte Meuleman, medewerker natuur en landschap in de Zuidrand bij provincie Antwerpen. “Toch voelt dit niet zo aan omdat de open ruimte verstopt zit en vaak doorsneden wordt door infrastructuur zoals woonlinten en spoorlijnen. Binnen het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ werd de laatste jaren hard ingezet op het verbinden en beleefbaar maken van deze open ruimte. Zo werden trage wegen geopend en onthard, kwamen er natuurlijke speelplekken en bossen bij en werden nieuwe gebieden aangekocht en toegankelijk gemaakt. Groendoener zet deze realisaties in de kijker.”

“Met Groendoener nodigen we kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking uit om de speelplekken, trage wegen en - bij uitbreiding - de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand te ontdekken. We brengen hen terug in contact met de natuur, wat bewezen voordelen oplevert voor de concentratie en het stressniveau. Hopelijk komen er later heel wat Zuidrand-ambassadeurs bij, die samen met ons werken aan een klimaatbestendige Zuidrand met ruimte voor natuur, water en biodiversiteit.”

Lancering groendoener Fort 4 Mortsel, provincie Antwerpen

Werken aan ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’

Groendoener werd uitgewerkt binnen het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ). Dit project, onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon dankzij nauwe samenwerking met verschillende partners de afgelopen jaren uitpakken met diverse realisaties.

Groendoener zet onder andere deze realisaties in de kijker:

  • Het openen en herstellen van trage wegen als het Dwaallichtjespad en het Bostulpenpad in Edegem, de verbinding tussen Edegem en Kontich via de Edegemse beekvallei of de verbinding tussen Mortsel en Borsbeek via de Koude beekvallei, de verbinding tussen Lint en Hove via het Laarzenpad.
  • De aanleg van het natuurgebied De Reukens in Aartselaar met trage wegen, het Klimaatbos in Lint, de aankoop en openstelling van het Uilenbos in Hove,…
  • Het aanleggen van nieuwe groene speelplekjes in Frijthout in Hove, aan het Klimaatbos in Lint, in De Reukens in Aartselaar, aan Brouwershoek in Borsbeek.
  • Natuurinrichtingen in fort 3 in Borsbeek, aan Schapenhagen in Kontich, in de Molenbeekvallei in Boechout, Klein-Zwitserland in Mortsel, Papendonkbos in Lint.
  • Realisaties in het kader van Nature Smart Cities, het interreg 2 Zeeën project waar de provincie partner in is: omvorming van de oude spoorwegberm in Kontich tot het Blauwgroen Park spoor Natuurlijk met ruimte voor water en recreatie, de aanleg van vlonderpaden in Aartselaar (voetweg 20), Lint (Klimaatbos) en Edegem (Hof ter Linden), de aanleg van waterdoorlatende halfverhardingen op de groene berm in Mortsel en langs de Fortloop in Borsbeek, ontharding van een speelplein in Hove.
  • De oprichting van de Streekvereniging Zuidrand en recent het toetreden van de Zuidrandgemeenten tot Regionaal Landschap Rivierenland

En jij, wat ga jij doen in het groen?

Surf naar www.provincieantwerpen.be/groendoener voor alle kaarten (digitaal en PDF) en de filmpjes met challenges van kinder- en jongerenreporters.

Gedrukte kaarten kan je opvragen via je gemeente.

Lancering groendoener Fort 4 Mortsel, provincie Antwerpen