Groen Kruis plaatst boombruggen voor eekhoorns in Rivierenhof

publish date
18.01.2024

Op 18 januari zijn twee zogenaamde ‘boombruggen’ geplaatst over de Hooftvunderlei in Deurne, die dwars door provinciaal domein Rivierenhof loopt. Deze boombruggen zijn er niet voor de gewone bezoekers van het provinciaal domein, maar wel voor eekhoorns en andere boombewoners. Via de boombruggen kunnen zij vanaf nu de drukke Hooftvunderlei veilig oversteken, 12 meter boven het wegdek. Voor de plaatsing zelf zette de provincie Antwerpen een gespecialiseerd boomverzorgersteam met hoogtewerker in.  

Een boombrug is een dik touw tussen twee boomkruinen, over drukke autowegen heen. Het is een eenvoudige en goedkope manier om boombewoners zoals de eekhoorn te laten oversteken. De inspiratie voor boombruggen komt uit tropische gebieden, waar apen de touwen gebruiken om veilig over te steken.

De boombruggen over de Hooftvunderlei zijn er mee gekomen op vraag van district Deurne en het provinciaal domein Rivierenhof zelf. Medewerkers en bezoekers van het Rivierenhof merkten dat de eekhoorns en andere boombewoners van het domein slachtoffer werden van het verkeer. Peter Verdyck, directeur van het provinciaal domein Rivierenhof, toont zich dan ook erg tevreden: "De eekhoorns zijn een vaste waarde in het Rivierenhof. Het is belangrijk dat ze veilig de oversteek van de Hooftvunderlei kunnen maken en ze zo overal in het park kunnen rondklauteren. De boombruggen zijn een mooi voorbeeld van een eenvoudige oplossing met een grote positieve impact voor de bewoners van het park."

Peter Verdyck, directeur van het provinciaal domein Rivierenhof, en een medewerker poseren bij een infobord over de boombruggen. Samen houden ze een rol  stevig 'boombruggentouw' vast.
Directeur Peter Verdyck inspecteert het touw dat de boomverzorgers 12 meter hoger hangen.

Zestien Groen-Kruis boombruggen geplaatst

Groen Kruis plaatste in totaal zestien boombruggen. De afgelopen weken kwamen er al boombruggen over de Houtlaan in Schilde en Wijnegem en over de Botermelkbaan in Schoten. Regionaal Landschap de Voorkempen en Natuurpunt, partners in het project, zochten samen naar goede locaties.

Daarvoor baseerden ze zich onder meer op gegevens van de Natuurpunt-website www.dierenonderdewielen.be, waar iedereen dierlijke verkeersslachtoffers kan melden. Die informatie combineerden ze met waarnemingen van levende eekhoorns, waardoor er nu een goed overzicht is van waar eekhoorns in het gebied voorkomen. Er zijn ook een aantal zones gevonden die voor eekhoorns erg aantrekkelijk zijn, maar waar ze blijkbaar nog niet geraken. Boombruggen geven eekhoorns dan een interessante kans om nieuw leefgebied te ontdekken. Na bijkomend onderzoek ter plaatse bleven in het Groen-Kruisgebied zestien potentiële boombrugverbindingen over.

Zo hebben we nu een goed overzicht waar eekhoorns in het gebied voorkomen. Daarnaast vonden we een aantal zones die voor eekhoorns erg aantrekkelijk zijn, maar waar ze blijkbaar nog niet geraken”, legt Bert Vereyken van Regionaal Landschap de Voorkempen uit. “Boombruggen geven eekhoorns dan een interessante kans om nieuw leefgebied te ontdekken. Na bijkomend onderzoek ter plaatse kwamen we uit op een vijftiental potentiële boombrugverbindingen in het Groen-Kruisgebied.”

Cameramonitoring

Net zoals bij de boombruggen in Schoten en Schilde, komen er ook bij de boombruggen van het Rivierenhof wildcamera’s. Met de cameramonitoring bekijken we of de eekhoorns de boombruggen echt weten te vinden, of ze er vlot op en af geraken, of ook andere dieren de boombruggen gebruiken en zo meer.

Twee mensen zitten in de 'laadbak' van een hoogtewerker en zijn hoog in de boomkruin aan het werk met materiaal. Vanaf een stevige boomtak vertrekt een gespannen, dik touw.
Provinciemedewerkster Isolde plaatst een wildcamera naast de boombrug. Met de camera's kan de provincie het 'dierenverkeer' over de boombruggen monitoren.

Een belangrijk doel van Groen Kruis is om de afzonderlijke open-ruimtegebieden in de noordoostelijke rand van Antwerpen met elkaar verbinden. De stedelijke leefomgeving is er sterk versnipperd. De drukke wegen, spoorlijnen en waterwegen zorgen er voor dat dieren niet zomaar vrij kunnen bewegen. Met Groen Kruis zoekt de provincie Antwerpen, samen met de partners, naar praktische oplossingen. De boombruggen zijn een verrassend simpele maar effectieve oversteek voor eekhoorns. Met deze laatste twee boombruggen is dit Groen Kruis-project afgerond. 

Andere Groen Kruis-projecten, zoals de ecostrook over de Hoogmolenbrug over het Albertkanaal en de verbindingen tussen de natuurgebieden Bospolder en Oude Landen in Ekeren, zijn meer complex.

 

Provincie coördineert samenwerkingsverband Groen Kruis

Gebiedsprogramma Groen Kruis is actief in het gebied ten noordoosten van stad Antwerpen en werkt onder meer aan het verbinden van open-ruimtegebieden. Daarvoor werkt Provincie Antwerpen samen met de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en met partners Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving en Regionaal Landschap de Voorkempen.

De provincie Antwerpen heeft in het gebiedsprogramma Groen Kruis een overkoepelende rol. Zij brengt alle partners aan tafel, zoekt naar mogelijke projecten die passen in de visie van het gebiedsprogramma en coördineert de acties.