Water voor iedereen, iedereen voor water

publish date
04.10.2021

Het Europese Life-project ACLIMA zet de komende 5 jaar in op verduurzaming van de watervoorziening in de land-en tuinbouwsector. Hete, droge zomers komen steeds vaker voor omwille van klimaatverandering. Net gedurende die hete periodes hebben onze land- en tuinbouwers het meest nood aan voldoende en kwalitatief water.

Life ACLIMA gaat daarom op zoek naar duurzame oplossingen voor de land- en tuinbouw. Hierbij slaan de provinciale praktijkbedrijven Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij de handen in elkaar met het Proefstation voor de Groenteteelt, en Proefcentrum Hoogstraten. Ook de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen, POM Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland, Aghrant, Sumaqua en Aquafin ondersteunen Life ACLIMA. 

Samen focust deze sterke coalitie op 5 pijlers om waterbeschikbaarheid te verduurzamen: 

1. water besparen, 

2. meer hemelwater gebruiken, 

3. inzetten op waterinfiltratie, 

4. water hergebruiken en 

5. het aanwenden van externe waterbronnen

In het project zullen diverse demonstratietechnieken getest worden en dit zowel op de praktijkcentra als op land- en tuinbouwbedrijven zelf. Zo kan op termijn gericht advies worden gegeven over nieuwe best practices. Met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie streeft de coalitie ernaar om hét kenniscentrum voor wateroptimalisatie te worden binnen de Vlaamse land- en tuinbouw.

Water voor allen, allen voor water

Het Life ACLIMA consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep: de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen. De praktijkcentra ondersteunen bedrijven actief in de teelt van groenten, aardbeien, voedergewassen, melkvee en pluimvee.

De andere projectpartners brengen expertise uit andere domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij het inzetten van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de Dienst Landbouw van de provincie Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschaps-programma. Zij staan in de eerste lijn bij de begeleiding van bedrijven die investeren in ontwikkeling en zorgen voor een ruimere communicatie naar diverse actoren doorheen de ganse landbouwketen. Sumaqua simuleert en monitort de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau. Regionaal Landschap Rivierenland tot slot slaat de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en bekommert zich om de landschappelijke integratie.

Met de steun van: