Olga de Otter reist door Vlaanderen

publish date
08.03.2021

Zaterdag 6 maart werd in Antwerpen een nieuwe reizende tentoonstelling over de terugkeer van de Otter in Vlaanderen geopend. Om de terugkomst van het dier, na 30 jaar afwezigheid, te duiden en te vieren namen WWF-België en verschillende partners zoals het Agentschap Natuur en Bos en de Regionale landschappen Schelde-Durme en Rivierenland het initiatief deze tentoonstelling te ontwikkelen. Ze zal de komende jaren door Vlaanderen reizen en burgers warm maken voor de terugkeer van de otter.  

Olga de Otter in de provincie Antwerpen

Ben je benieuwd waar je de reizende tentoonstelling de komende maanden kan vinden? Bekijk de data hieronder. 

Tentoonstelling wil Vlaanderen warm maken voor terugkeer van de otter

De otter, niet te verwarren met de bever, was vroeger in al onze waterlopen terug te vinden, maar een combinatie van factoren deden de soort de das om: zo gaf de overheid premies voor het bestrijden van otters omdat ze een bedreiging van het visbestand zouden zijn. Daar bovenop kwam de versnippering van onze natuur, terugval van de visbestanden, vervuiling van het water, vernieling van moerassen en oevers en rechttrekken van waterlopen. Vanaf de jaren 80 was er dan ook bijna geen spoor van een otter meer te vinden in onze contreien. Experten kunnen niet met zekerheid zeggen of hij in Vlaanderen écht uitgestorven is geweest. 

2021 werd uitgeroepen tot Jaar van de Otter in België én Nederland. In Vlaanderen werkt de overheid aan een soortenbeschermingsprogramma en werken een groot aantal actoren verder aan het otter vriendelijk maken van onze natuur. 

Een nieuwe tentoonstelling waarin het verhaal van de otter wordt verteld was dan ook op zijn plaats. WWF-België, Natuur en Bos, de Regionale Landschappen Schelde-Durme en Rivierenland in de samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Regionaal Landschap de Voorkempen, vzw Durme, Rivierpark Scheldevallei en Natuurpunt ontwikkelden het concept hiervan en werkten het uit in een reeks van 32 verplaatsbare panelen. Je komt er onder meer te weten waarom otters zo vaak verkeersslachtoffers zijn aan bruggen: ze zwemmen namelijk niet onder bruggen door. Gelukkig bestaan er oplossingen hiervoor, die iedereen kan ontdekken in de tentoonstelling.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: "Ik zie de otter als de mascotte van ons water- en natuurbeleid in Vlaanderen. Dat die opnieuw de weg naar Vlaanderen vindt, is voor mij de bevestiging dat we de juiste keuzes maken door Vlaanderen opnieuw te vernatten en de waterkwaliteit op te krikken. Deze otter expo is een mooi initiatief dat de otter op een laagdrempelige manier aan jong en oud voorstelt. Ondertussen werken we hard verder aan ons plan om de otter en zijn leefgebied in Vlaanderen te beschermen.

Otterland ziet potentieel voor otterhabitat

Het tij keerde in 2012 toen een wildcamera een otter op beeld vastlegde in het grenspark Kempen~Broek bij Bocholt. Sindsdien duiken er sporadisch foto’s op van otters op verschillende plekken in Vlaanderen. Dit was voor natuurbehoudsorganisatie WWF de aanleiding om samen met het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) te onderzoeken welke plekken in Vlaanderen het meest geschikt zijn als otter habitat.  

Omdat er regelmatige otter waarnemingen in de Scheldevallei zijn, en er geschikt otter habitat ligt tussen Antwerpen, Mechelen en Gent werd besloten er een project op te richten: Otterland. WWF,  het Agentschap voor Natuur en Bos, de Regionale Landschappen Schelde-Durme en Rivierenland en andere actoren willen de otter er alle kansen geven door knelpunten weg te werken.

Dit is echter niet de enige regio in Vlaanderen waar er wordt gewerkt aan natuurherstel voor de otter. In het noorden van de provincie Antwerpen werkt Natuurpunt Brasschaat aan het identificeren van alle knelpunten en kaart ze deze aan bij de betrokken overheden. In het Limburgse ‘Rivierpark Maasvallei’ en het Kempen~broek is er in de voorbije jaren sterk ingezet op het breder maken van de Maasoevers en het tegengaan van versnippering.  

Meer info over het project Otterland en de reizende expo kan u vinden op de website van WWF.