Provinciale Fietsbarometer gaat internationaal

publish date
19.02.2020

De provincie Antwerpen organiseerde op woensdag 19 februari 2020 de Cycle Data Academy. Meer dan tachtig overheden en experten uit zes landen, waaronder Duitsland, Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, verzamelden in het provinciehuis om kennis en ervaringen met nieuwe technologieën te delen.

Experten Cycle Data Academy maken fietstocht

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen. En dit niet alleen op provinciaal niveau maar ook internationaal. Door deel uit te maken van het Europese BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) gaat de provincie Antwerpen mee de uitdaging aan om bestaande fietsdata samen te brengen in een CycleDataHub (cycledatahub.eu).

CycleDataHub

Niet alleen voor de provincie Antwerpen maar ook voor tal van Europese landen is fietsdata enorm belangrijk. De nood om datagegevens met elkaar te delen, te vergelijken en te analsyseren is groot. Door het verzamelen en delen van fietsgegevens krijgen overheidsinstanties meer inzicht in hun fietsinfrastructuur, het fietsgebruik en de verkeersveiligheid.

Permanente fietstellers in combinatie met nieuwe technieken, zoals de 3D-camera die de provincie Antwerpen gebruikte op de fietsostrade F18 in Bornem, geven een duidelijker beeld of de infrastructuur afgestemd is op de fietser of niet. Mits de juiste technologie kan eveneens het gedrag en de behoeften van de fietser begrepen worden. Zoals de online Fietsbarometer het kruispunt is voor fietsdata in de provincie Antwerpen, is de CycleDataHub het kruispunt waar je fietsdata vindt van de verschillende Europese landen.

Op de CycleDataHub.eu kan iedereen data delen en vinden. Het doel is beschikbare fietsdata in kaart te brengen om deze zo een vaste plaats te geven binnen het geheel van mobiliteitsdata.

Cycle Data Academy

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.

Logo interreg BITS

Fietsostrade F105 Herentals-Balen in Geel klaar

publish date
14.02.2020

De eerste drie kilometer van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen is klaar. Op grondgebied Geel fiets je voortaan over een verlichte fietsweg naast spoorlijn 15.

Infietsen fietsostrade F105 Herentals-Balen

In mei vorig jaar startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. De kostprijs van deze aanleg bedroeg 2 miljoen euro.
Vanaf nu kan je ook de fietstunnel, waar dit deel fietsweg op aansluit, gebruiken.

Dit is het eerste deel van de realisatie van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen waar je kan fietsen. Momenteel zijn ook de werken aan de vijf kilometer lange fietsweg tussen Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol volop aan de gang. En nog dit voorjaar start aannemer Colas met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen. Over een jaar is meer dan de helft van deze fietsostrade afgewerkt. 

Fietsteller

Aan de fietstunnel staat een fietstelpaal te pronken. De provincie Antwerpen telt op vaste locaties, waaronder voortaan ook aan de fietstunnel in Rauwelkoven. Zo weten we voor al deze tellers hoeveel fietsers er per rijrichting passeren per kwartier, uur, dag, op werkdagen of zondagen. Deze vaste tellers geven héél waardevolle informatie voor het bepalen van een evolutie of trend. 

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro. Waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen.

De fietstunnel onder de R14, de ring rond Geel, kostte 1,4 miljoen euro. Voor de bouw van de fietstunnel kreeg de provincie Antwerpen 632 000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600 000 euro van de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van deze fietsweg betaalde de provincie Antwerpen 2 miljoen euro en kan zij via het Fietsfonds rekenen op 1 miljoen euro steun vanuit de Vlaamse overheid.
   
 

Speech bij opening fietsostrade F105 Herentals-Balen

Provincie Antwerpen subsidieert voor 2,5 miljoen euro fietspaden

publish date
13.02.2020

De provincie Antwerpen heeft voor 2 438 770 euro subsidies goedgekeurd voor de aanleg van bijna 14 kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. In 2019 investeerde de provincie Antwerpen eveneens 2 375 036 euro voor de aanleg van fietspaden.

Nieuw fietspad in de Zandstraat in Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver deed in 2019 beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. De deputatie keurde dertien aanvragen goed, een investering van 2,4 miljoen euro.

Zo krijgt de gemeente Ranst 335 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Van Den Nestlaan. Ook de gemeente Nijlen mag rekenen op meer dan 300 000 euro voor de aanleg van fietspaden op de Berlaarsesteenweg, net zoals de gemeente Schelle 266 000 euro krijgt voor de aanleg van fietspaden in de Steenwinkelstraat. Kasterlee, Heist-op-den-Berg, Aartselaar, Hove, Zwijndrecht, Berlaar, Herentals en Antwerpen deden ook een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

In 2021 voorziet de provincie Antwerpen 4 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit bedrag stijgt jaarlijks wat neerkomt op een investering van 27 miljoen euro op zes jaar tijd.

2019

Ook vorig jaar subsidieerde de provincie 2 375 036 euro voor de aanleg van bijna zeven kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. De gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Nijlen, Heist-op-den-Berg, Westerlo, Balen, Bornem en stad Antwerpen vroegen Fietsfondssubsidie aan. Zo gebruikte de gemeente Sint-Katelijne-Waver de 284 000 euro subsidie voor de aanleg van fietspaden in de Zandstraat. In Heist-op-den-Berg ging de subsidie van bijna 200 000 euro naar de fietspaden in de Schoolstraat.

Deze ondersteuning aan lokale besturen komt bovenop de investeringen die de provincie Antwerpen doet in de geselecteerde fietsostrades. Door zelf fietsostrades aan te leggen en gemeenten te ondersteunen wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur realiseren.


Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tachtig, negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen. 
 

BITS Cycle Data Academy op 19 februari 2020

publish date
04.02.2020

Op 19 februari 2020 organiseert de provincie Antwerpen de Cycle Data Academy. De Academy kadert in het Europees project BITS. Een namiddag die in het teken staat van technologieën die fietsdata genereren, mogelijkheden van fietsdata-systemen en het belang van datagegevens voor een efficiënter fietsbeleid.

Verwacht je aan open informatiesessies en wederzijdse kennisdeling in een interactieve setting waarin we samen bekijken hoe je op verschillende manieren fietsgegevens kan verzamelen, vergelijken en delen. Ontdek hoe jij aan de slag kan gaan met het creëren van fietsdata en hoe je deze data ook voor andere doeleinden kan inzetten.

Maak kennis met de Cycle Data Hub, een kruispunt waar je fietsdata vindt en kan delen, waar fietsdata een vaste plaats krijgen binnen het geheel van mobiliteitsdata. Sprekers uit binnen- en buitenland delen hun praktijkervaringen en nuttige informatie.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij fietsbeleid, fiets- of mobiliteitsdatabeheer en/of voeling heeft met fiets- en mobiliteitsdata. Voor overheid, beheerder, onderzoeker, of eenvoudig omdat je er meer over wil weten. De toegang tot dit seminarie is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.
 

Programma

12.00 uur Broodjeslunch
13.00 uur Welkom door gedeputeerde Luk Lemmens
13.15 uur Van data naar wijsheid: nieuwe technieken en mogelijkheden om datasets te creëren door Kevin Mayne (Cycling Industries Europe), Syb Tjepkema (Zwolle) en Kim Verbeeck (provincie Antwerpen)
14.15 uur Cycle Data Hub door Steven Soetens (provincie Antwerpen)
15.15 uur Belang van fietsdata in mobiliteitsdata door Julie Mariën (departement Mobiliteit en openbare Werken-NAP) en Pieter Morlion (More Lion)
16.15 uur Samenvatting en conclusies door Tina Caers (provincie Antwerpen)
16.30 uur Afsluitende drink

Waar:

Raadzaal van het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Hoe je vlot met het openbaar vervoer of per fiets het provinciehuis bereikt, vind je op de website van provincie Antwerpen.
 

Inschrijven

Inschrijven voor de Cycle Data Academy kan via dit online inschrijfformulier

Logo interreg BITS

Provincie Antwerpen genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
31.01.2020

Met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades sleepte de provincie Antwerpen een nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs in de wacht. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met deze prijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerken bijdragen aan de verkeersveiligheid. De andere genomineerden zijn ‘Sammeke’ de superflitspaal van politie Gent en CONACON van Transport & Mobility Leuven.

Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem
Plaatsing van de 3D-camera’s op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 in Bornem

Provincie Antwerpen is partner in het Europese project BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems) binnen het Europese North Sea Regions Programma. Dit project heeft als doel met ITS meer groene mobiliteit te creëren en dit aan de hand van het uittesten van nieuwe technologieën en het creëren van fietsdata.
Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsotrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem bracht de provincie Antwerpen het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Op deze locatie gebeurden de laatste jaren verschillende fietsongevallen. Met een beter inzicht in het gebruik van het kruispunt door alle verkeersdeelnemers en in de bijna-ongevallen kan de provincie, samen met de gemeente Bornem, op zoek gaan naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. 

Cameratechnologie

Voor het onderzoek leverde de Zweedse firma Viscando vier 3D-camera’s, die de firma Signco plaatste. De beelden van de camera’s werden verwerkt met artificiële intelligentie (AI) en hierdoor automatisch ingedeeld in de verschillende categorieën weggebruikers. Op basis van de kenmerken van de bewegende beelden werden niet alleen het soort verkeersdeelnemer gedetecteerd maar ook hun trajecten en hun snelheid. Een analyse van de rij- en looplijnen van alle verkeersdeelnemers brachten de bijna-ongevallen in kaart.

Waardevolle gegevens

Deze cameratechnologie laat toe om op langere termijn een objectieve observatie van een kruispunt of een verkeerssituatie uit te voeren en deze grondig te analyseren. Vooral de analysemogelijkheden op bijna-ongevallen en de inzichten in het effectief gebruik ten opzichte van het gewenste gebruik leveren waardevolle gegevens op.
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat fietsers en voetgangers niet alleen de aangeduide oversteken maar ook het volledige kruispunt gebruiken om hun oversteekbeweging te maken. Fietsers gebruiken de enkelrichtingsfietspaden op de overweg in dubbelrichting en de bochten aan de fietsoversteken zijn zeer scherp. Dit verklaart de registratie van gemiddeld 24 bijna-ongevallen tussen fietsers onderling per dag. De analyse toont ook dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld 8 per dag) even groot is dan het aantal bijna-ongevallen tussen het gemotoriseerd verkeer onderling ( gemiddeld 7 per dag).
 

Logo interreg BITS

Op één jaar tijd 12% meer fietsers in provincie Antwerpen

publish date
21.01.2020

De provincie Antwerpen investeerde in 2019 veel in fietsvoorzieningen: de aanleg van een fietsostrade tussen Deurne en Boechout, het bouwen van een brug over het kanaal Bocholt-Herentals, een fietstunnel onder de Ring van Geel, enz. Investeringen die renderen, zo blijkt uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. In 2019 noteerde die voor de provincie Antwerpen een stijging van 12% op jaarbasis.

Nieuws Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen verzamelt objectieve informatie over fietsen en fietsroutes. Sinds 2015 telt de provinciale Fietsbarometer het hele jaar door. In 2019 ziet de provincie Antwerpen een stijging van 12% ten opzichte van 2018. Opnieuw een stijging. In vergelijking met de start van de tellingen, is er zelfs een stijging van 30%. Dit betekent dat er in de laatste vijf jaar voor iedere drie fietsers een vierde is bijgekomen. 

In Willebroek, op het kruispunt waar de fietsostrades F13 Antwerpen-Boom, F17 Lier-Boom, F19 Dendermonde-Boom, F28 Brussel-Boom en F23 Brussel-Boom samenkomen, was er in 2019 een stijging van maar liefst 69% fietsers. Op de Scheldelaan nam vorig jaar het aantal fietsers toe met 31%, gevolgd door de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van de Caputsteenstraat in Mechelen (16%).

Meetfiets

De meetfietser van de Fietsersbond fietste in opdracht van de provincie Antwerpen 4 030 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in alle gemeenten van de provincie Antwerpen. De meetfiets registreert de maatvoeringen, materialen en berekent scores op fietsgeschiktheid van fietspaden, fietsen in gemengd verkeer en de inrichting van kruisingen.

De provincie Antwerpen beschikt dankzij een nauwe samenwerking met de Fietsersbond over een dataset met héél veel nuttige informatie. Bekijken we bijvoorbeeld de breedte van de fietssuggestiestroken in de provincie Antwerpen dan stellen we vast dat slechts 1,5 kilometer van de 135 kilometer fietssuggestiestroken voldoet aan de minimumbreedte van 1,7 meter. Enkel de Statiestraat in Schilde, Oude Putsebaan in Mechelen en de Molenstraat in Herentals halen de minimumvoorwaarde volgens het fietsvademecum.
Een ander opvallend cijfer is de wacht- en groentijd geregistreerd voor de verkeerslichten op het BFF. Een snelle analyse toont aan dat 8%, of zestig verkeerslichtenoversteken op 754 oversteken, een wachttijd hebben boven zestig seconden. Lange wachttijden zetten fietsers aan tot roodlichtnegatie, wat meer verkeersonveiligheid veroorzaakt.

Miljoen fietsers

De provincie Antwerpen sloot 2019 af met één miljoen fietsers over de fietsbrug in Berchem, onderdeel van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. De fietsbrug is niet de enige plaats in de provincie Antwerpen waar de provinciale Fietsbarometer meer dan 1 miljoen fietsers telde. Ook op het Steenplein en de Mercatorstraat in Antwerpen fietsen er jaarlijks vlot 1 miljoen fietsers. Deze twee stedelijke plaatsen laten zich vergezellen door de gemeente Duffel. Aan de brug over de Kleine Nete fietsten in 2019 ook meer dan één miljoen fietsers voorbij.

Online Fietsbarometer

Sinds 2017 vind je al de gegevens van de provinciale Fietsbarometer ook online terug. De gegevens zijn toegankelijk voor gemeente- of stadsbesturen maar ook iedere inwoner kan de informatie raadplegen via de website van de provincie Antwerpen.

 

Bovenlokale fietsroutes in Grobbendonk geanalyseerd door provinciale Fietsbarometer

publish date
14.01.2020

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in Grobbendonk de bovenlokale fietsroutes. Dit zijn routes die dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra, culturele centra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen. De bovenlokale fietspaden van Grobbendonk scoren met 4,5/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10.

jaagpad Grobbendonk

In totaal nam de provincie Antwerpen bijna 32 kilometer bovenlokale fietspaden in Grobbendonk onder de loep met de provinciale Fietsbarometer. Ze scoren 4,5/10. De gemeente boet in aan punten omdat het trilcomfort van de fietspaden ondermaats is. De breedte en tussenbreedte van de fietspaden scoren grotendeels voldoende, beide 6,8/10.

Bekijken we de gemiddelde scores per straat zien we het jaagpad van de fietsostrade F5 (7,9/10) en het fietspad van de Herenthoutse Steenweg (6,8/10) de hoogste scores halen. De laagste scores zijn voor de N13-Lierse Steenweg (-1,6/10), N13-Herentalse Steenweg (1,1/10) en de Langenheuvel (1,7/10). Maar ook de Bergstraat, Stationlei, Pulse Steenweg, Bouwelse Steenweg, Vierselse baan, Bevrijdingsstraat en Leopoldstraat scoren onder 5/10.

De provincie Antwerpen adviseert dan ook om de mogelijkheid voor de aanleg van conforme fietspaden te bekijken voor o.a. Bouwelse Steenweg, Pulse Steenweg, Vierselse baan, Stationslei en Industrieweg. De Langenheuvel is dan weer een type straat die zich eerder leent tot fietsen in gemengd verkeer, hier kan het fietspad weg gelaten worden bij een straatherinrichting mits verlagen van de snelheid naar 30 km/u.

De gemeente Grobbendonk ziet de Fietsbarometer als een goed instrument dat ze als gemeente ook echt kan gebruiken om de fietsinfrastructuur te analyseren. Het gemeentebestuur is er zich goed van bewust dat het veel beter kan en moet. Het zal de komende jaren sterk inzetten op nieuwe fietspaden en het verbeteren van de bestaande fietspaden zowel voor de schoolgaande jeugd, mensen die kiezen voor de fiets bij woon-werkverkeer en de recreatieve fietsers. Zo voerde de gemeente al enkele werken uit die nog niet opgenomen zijn in het rapport, waarvoor de metingen gebeurden in 2016. Ondertussen verbeterde Grobbendonk in het eerste jaar na de verkiezingen reeds het fietscomfort op de Troon door deze in te richten als fietsstraat en is het dossier van het fietspad Zuiderbaan aanbestedingsklaar. In het meerjarenplan zet de gemeente verder in op de verbetering van de fietspaden. Zo komen o.a. de N13-Herentalse Steenweg, N13-Lierse Steenweg, Langenheuvel, Industrieweg, Stationlei,... aan bod.

Gemengd verkeer

Op een kwart van de BFF-routes in Grobbendonk is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het overige verkeer en de beschikbare breedte van de weg. Deze routes scoren volgens de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 4,4/10, wat vergelijkbaar is met het provinciale gemiddelde van 4,6/10. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt voor een fietser van zodra het gemotoriseerd verkeer de snelheid matigt. Vanuit de provincie Antwerpen bevelen we aan regelmatig te controleren op de toegelaten snelheid in Echelpoel tussen Binnenheide en Berg en Dal, Astridplein, Schransstraat, Heirbaan, Warme Handstraat, Zellestraat. Want de hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer haalt het cijfer voor gemengd verkeer naar beneden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Grobbendonk ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Provinciale Fietsbarometer toont aan dat Nijlen verder moet gaan op ingeslagen weg

publish date
20.12.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in 2017 in de gemeente Nijlen de toestand van 44,4 kilometer bovenlokale fietsroutes. Op basis van die metingen scoort Nijlen met 4,8/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Voor fietsen in gemengd verkeer haalt Nijlen 3,4/10 en evenaart hiermee het provinciale gemiddelde van 3,9/10.

Fietspad Nijlen
Het fietspad op de Bouwelsesteenweg, tussen Paterstraat en Gransstraat, heeft een eindscore van 8,9/10


De Bouwelsesteenweg, van Paterstraat tot Grensstraat, scoort een mooie 8,9/10. Zowel op trilcomfort (7,7/10), breedte (10/10) als op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (10/10) haalt deze steenweg goede punten. Ook de Liersesteenweg en de Berlaarsesteenweg halen mooie punten met respectievelijk een gemiddelde van 7,8/10 en 7,7/10. Dat zijn niet toevallig de invalswegen waar de gemeente de jongste jaren al veel geïnvesteerd heeft in de aanleg van gescheiden en comfortabele fietspaden met o.a. provinciale subsidies.

Er wordt gewerkt aan de juiste dingen en op de juiste plaatsen

Uit de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er in de gemeente Nijlen vooral werk is om het slechte cijfer qua trilcomfort weg te werken. De fietspaden scoren gemiddeld 2,8/10 op trilcomfort. Voor de provincie Antwerpen ligt dat cijfer gemiddeld op 4,5/10. Het trilcomfort van de Herenthoutsesteenweg is erg laag. Ook scoort dit fietspad niet goed op breedte en tussenbreedte. Daar is de aanleg van een nieuw fietspad aan de tweede fase bezig. Na de werken zullen de scores aanzienlijk opgekrikt zijn. Langs de Bouwelsesteenweg (tussen de school GITHO en de Koekoekstraat) wordt er momenteel gewerkt om de fietspaden te veranderen van klinkers naar asfalt om zo het trilcomfort sterk te verbeteren. En ook op de Broechemsesteenweg zijn er werken op komst. Ook een groot deel van het fietspad langs de N13 tussen Nijlen en Kessel kreeg een gehele update net voor de zomer van 2019.

Er is nog werk aan de winkel

De gemiddeld lage score van 4,8 op 10 voor het bovenlokaal fietsverkeer is een momentopname uit 2017. De gemeente Nijlen verbeterde reeds dit cijfer en zal dit binnen afzienbare tijd nog aanzienlijk verbeteren. Al is de gemeente er zich ook van bewust dat er nog werk aan de winkel is. Op de Bevelsesteenweg is het dubbelrichtingsfietspad aangelegd in betonklinkers en onvoldoende afgeschermd van de rijbaan. Bij herinchting van fietsinfrastructuur adviseert de provincie Antwerpen steeds het gebruik van asfalt voor een optimaal trilcomfort.

Gemengd verkeer

7,9 kilometer van de bovenlokale fietsroutes bevinden zich in Nijlen in gemengd verkeer. In de spits scoren ze 3,4/10. De effectief gereden snelheden van het verkeer ligt hoog en dat heeft een invloed op deze score. Ook het trilcomfort speelt hier in het nadeel van de gemeente. Uit de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de keuze van klinkers op de Emblemsesteenweg (0/10), Woeringenstraat (2,5/10) en Bevelsesteenweg (0,9/10) voor een slechte score zorgt.

Tellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. Zo telt Nijlen jaarlijks op drie vastgelegde locaties. Het hoogste aantal fietsers telt de provincie Antwerpen in de Statiestraat (649 fietsers/dag). Het aantal fietsers van Lier naar Herentals ligt iets hoger dan het aantal fietsers van Herentals naar Lier. Namelijk 344 fietsers tegenover 325 fietsers. Op werkdagen zien we in die Statiestraat een duidelijk woon-werk en woon-schoolprofiel met een piek rond 8 uur. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Nijlen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

1 miljoen fietsers over fietsbrug in Berchem

publish date
17.12.2019

De fietsbrug over de Singel in Berchem is een schot in de roos. Dat maken de indrukwekkende cijfers meer dan duidelijk. Op dinsdag 17 december 2019 fietste de miljoenste fietser van 2019 over deze brug. De eer viel David Giuliani uit Mortsel te beurt. 

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 op fietsbrug in Berchem
David Giuliani is de miljoenste fietser van dit jaar op de fietsbrug in Berchem.

 

De provincie Antwerpen telde op één jaar tijd meer dan een miljoen fietsers tellen op deze fietsbrug. Het bewijs dat deze fietsbrug broodnodig was. Het is een cruciaal punt op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Iedere werkdag steken hier meer dan 3 439 fietsers op deze manier veilig het kruispunt van de Antwerpse Singel en de posthofbrug over.

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 over fietsbrug

Om 12.42 uur reed David Giuliani uit Mortsel als 1 623ste fietser van de dag over de fietsbrug. Daarmee bracht hij de teller op 1 miljoen. 

Provinciale Fietsbarometer

De fietstelpaal op de fietsbrug in Berchem is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. De teller registreert in welke richting de fietser fietst, tegen welke snelheid maar ook of er sprake is van een fietser of een bromfiets. Provincie Antwerpen telt sinds juli 2018 de fietsers op de fietsbrug. Sinds de teller actief is, fietsten er al meer dan 1 534 414 fietsers over de brug. En weten we ook dat er op weekdagen gemiddeld 3 439 fietsers over de fietsbrug rijden. In het weekend telt de provincie Antwerpen er gemiddeld 1 485. De absolute topdag tot nog toe is dinsdag 16 oktober 2018. Toen telde de provincie Antwerpen maar liefst 5 110 fietsers.
Voor de provincie Antwerpen zijn deze data noodzakelijk om de fietsnetwerken te verbeteren. Het cijfermateriaal leert de provincie waar het aantal fietsers stijgt of daalt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar nieuwe investeringen nodig zijn.

Fietsbrug Berchem

De fietsbrug van 45 meter lang sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pijlers de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogte punt van de Posthofbrug.
De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. De provincie Antwerpen kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 900 000 subsidie voor de bouw van deze fietsbrug.
 

Laakdal zet in op veilige fietspaden

publish date
06.12.2019

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Langedijk in Laakdal
De Langedijk haalt met 8,8/10 de beste score in de gemeente Laakdal

 

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg. Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.

In het meerjarenplan van de gemeente Laakdal zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.
 

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. De gemeente gaat de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier wil Laakdal er vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Opnieuw schorsing en vernietiging aangevraagd tegen aanleg fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
05.12.2019

Na de vernietiging van de vergunning, voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen, kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging aan.

Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog steeds de bestaande omweg moeten volgen van en naar stad Antwerpen.

Begin juni 2019 vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de fietsweg in Kapellen. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de nieuw afgeleverde vergunning aan.

In 2011 startte de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. Tijdens het onteigeningsproces doorliep de provincie Antwerpen al tal van procedures. Hierop volgde een beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning waarbij de Raad van Vergunningsbetwistingen pas na 16 maanden tot de vernietiging overging. De provincie Antwerpen weet dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt. Het is zeer betreurenswaardig dat het algemeen belang, d.w.z. de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich buigen over deze vraag. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier door deze Raad behandeld is.
 

Provinciale Fietsbarometer raadt Borsbeek aan werk te maken van de de Robianostraat

publish date
12.11.2019

De provinciale Fietsbarometer analyseerde de bovenlokale fietsroutes in de gemeente Borsbeek. Dit zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 12,4 kilometer fietspaden die een score krijgen op o.a. trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen.

Herentalsebaan Borsbeek

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer leiden we af dat de bovenlokale functionele fietsroutes van Borsbeek voor alle kenmerken ondermaats scoren. De fietspaden zijn er gemiddeld erg smal en het trilcomfort is laag. Gemiddeld scoren de fietspaden 4,1/10 tegenover 6/10 voor het provinciale gemiddelde.

De Herentalsebaan haalt tussen Tibert en de Jozef Reussenslei 8,5/10, de beste eindscore van Borsbeek. De Frans Beirenslaan, ter hoogte van de keerlus aan de landingsbaan van de luchthaven van Deurne, scoort even hoog (8,5/10) met een uitzonderlijk goede score op trilcomfort maar nog net iets minder op tussenbreedte. De Herentalsebaan, ten zuiden van de Adrinkhovelaan, haalt het slechtste cijfer voor de gemeente Borsbeek. Het trilcomfort is beperkt en de fietspaden liggen te dicht bij de rijbaan, met een toegelaten snelheid van 70 km/u.

Om het cijfer in de gemeente Borsbeek op te krikken, beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Boechoutsesteenweg en de Frans Beirenslaan tussen de de Robianostraat en de Langbaan. Voor de provincie Antwerpen is de aanleg van fietspaden langs de de Robianostraat wel prioritair. De afgelopen jaren vonden daar te veel ongevallen plaats.

De Schanslaan is ‘met stip’ het slechtste fietspad van de gemeente met 0,4 op 10, hier maakt het gemeentebestuur van Borsbeek alvast werk van. Met de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen realiseert de gemeente langs de Schanslaan een veilige en comfortabele fietsroute. Een voorbeeld-initiatief waar het gemeentebestuur trots op is. Al beseft het dat daarmee hun huiswerk niet af is en neemt het gemeentebestuur de aanbevelingen van de provincie Antwerpen ter harte om de fietspaden te verbeteren.

Volgende van de detaillijst