Gemeente Lille krijgt 5,5/10 van provinciale Fietsbarometer

publish date
08.02.2019

Op het grondgebied van de gemeente Lille ligt zo’n 46 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 5,5/10 net onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer, met een totale lengte van 20,4 kilometer, krijgt een score van gemiddeld 4/10 binnen de spits. Hiermee evenaart de gemeente Lille het provinciale gemiddelde van 3,9/10. Het nieuwe gemeentebestuur van Lille wil zeer snel starten met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De zachte weggebruiker moet hierin centraal staan.

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog werk aan de winkel in Lille. Maar de gemeente levert al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo is het ontwerp voor de heraanleg van de Herentalsesteenweg klaar, bekijkt de gemeente samen met de provincie Antwerpen de mogelijkheden rond de Oostmalsebaan en legt het Agentschap Wegen en verkeer het langverwachte fietspad aan langs de Lichtaartsesteenweg.

Fietspaden

De globale scores voor de bovenlokale fietspaden liggen met hun gemiddelde van 5,5/10 relatief laag in Lille. Vaak zijn ze te smal en onvoldoende afgescheiden van de rijbaan of hebben ze een beperkt trilcomfort.
Heieind (8,8/10), Zittaartse Heide (7,8/10) en Poederleeseweg (7,2/10) halen de hoogste scores. De laagste scores zijn voor de Vlimmersebaan (1,8/10), de Wechelsebaan (3,2/10) en de Singel (3,3/10).
De fietspaden langs de Vlimmersebaan scoren erg laag. Ze scoren op breedte 2,8/10, 2,5/10 voor de afscheiding van het fietspad tot de rijbaan en amper 0,7/10 voor trilcomfort. Hier is duidelijk een herinrichting gewenst.

Gemengd verkeer

Op 42% van de bovenlokale fietspaden (20,4 km) is in Lille geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Voor Lille zijn de fietsroutes in gemengd verkeer van matige kwaliteit. De effectief gereden snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt vaak te hoog. Dit beïnvloedt de scores. Ook zijn de verkeersintensiteiten relatief hoog op sommige tracés.
Het gemengd verkeer scoort het minst goed op de as Haarlebeek-Beerseheide (0/10) en Vennestraat (0,6/10). De hoogste scores gaan naar de as Hemeldonk-Schoolstraat (5,9/10) en Heikant (8/10).

Nieuw mobiliteitsplan

De gemeente Lille is het er mee eens dat het rapport dat Lille krijgt in de Fietsbarometer niet goed is. Het mobiliteitsplan van Lille dateert al van 2001. Ondanks een actualisering is het volledig achterhaald. Dat vertaalt zich in de cijfers van de barometer. De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan had al lang geleden gestart moeten zijn. Daar gaat de gemeente met het nieuwe bestuur zo snel mogelijk werk van maken. Het nieuwe mobiliteitsplan moet het beleid op lange termijn vormgeven, maar de gemeente gaat ondertussen niet stilzitten. Het maakt nu al werk van de schoolomgevingen en doen aanpassingen waar het kan. Zeer binnenkort wordt de Kabienstraat bijvoorbeeld een fietsstraat. Dat betekent dat je er maar 30km/u mag rijden en dat fietsers er voorrang zullen hebben op het autoverkeer. Daarmee wordt de schoolomgeving van Het Trapleerke alvast veel veiliger. Op de Singel in Gierle voert Lille zo snel als mogelijk een zone 30 in. Dat is niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor alle andere zachte weggebruikers een enorme verbetering.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Lille ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets. 

Volgende van de detaillijst