Onderwijs

Naar een All-in campus

De provincie Antwerpen grijpt de hervorming van het secundair onderwijs aan om de eigen visie van een ‘all-in campus’ te realiseren. We maken komaf met de labels ASO, TSO en BSO en gaan nog een stap verder dan het concept van de domeinschool. De geplande hervorming creëert zogenaamde ‘domeinscholen’, instellingen waar je binnen eenzelfde studiedomein opleidingen kan volgen die arbeidsmarktgericht en/of doorstromingsgericht zijn.

Waar de domeinscholen zich beperken tot voltijds secundair onderwijs, gaat ons concept van de All-in campus verder. Naast het gewoon voltijds onderwijs, wordt er in de all-in campus rond eenzelfde domein ook deeltijds onderwijs en duaal leren aangeboden voor wie een onderwijskwalificatie niet onmiddellijk de eindbetrachting is. Maar ook via het volwassenenonderwijs (Tweedekansonderwijs) kunnen leerlingen –wanneer ze daar klaar voor zijn- doorstromen om een onderwijskwalificatie te behalen of om te specialiseren binnen een vakgebied. Het doel is iedereen succesvol te laten uitstromen binnen het beroepsdomein van keuze. Met andere woorden: kies je domein, ga ervoor en kom aan de meet langs het parcours dat jou het best past.  

Een maximumfactuur in alle secundaire scholen, graden en opleidingen

De provincie Antwerpen voert als eerste inrichtende macht in Vlaanderen in al haar secundaire scholen en voor al haar opleidingen een maximumfactuur in.

De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Niet inbegrepen zijn uniformen en veiligheidskledij en meerdaagse buitenschoolse activiteiten. De maximumfactuur bedraagt voor alle scholen € 250 in de eerste graad en voor de tweede en derde graad gaat het over variabele plafondbedragen per richting.

Tranparantie en voorspelbaarheid van schoolkosten aan het begin van het schooljaar, zorgen ervoor dat ouders niet voor verrassingen komen te staan. Ouders weten dus aan het begin van het schooljaar precies wat de opleiding van zoon of dochter zal kosten. De provinciale scholen maken nog slechts twee schoolfacturen op: de eerste in oktober en de tweede in februari. Maar ook een gespreide betaling van de schoolfactuur is steeds mogelijk.

Het overzicht van alle maximumfacturen van alle richtingen in het provinciaal secundair onderwijs kan je hieronder downloaden. 

Kom je in aanmerking voor een studiebeurs?

Naast de gewone studiebeurzen die je kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid, kun je in sommige gevallen ook een beurs aanvragen bij de Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen. Die commissie beheert vermogens uit nalatenschappen die bestemd zijn voor studiebeurzen. Voor studies in het secundair en hoger onderwijs.

De lijst met vacante studiebeurzen kun je hieronder downloaden.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een studiebeurs kan hier het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan Greet Schoenmaekers van de stafdienst van het APB POA.