Onderwijs

Maar ook het provinciaal hoger onderwijs floreert: AP Hogeschool geeft in associatie met de Universiteit Antwerpen en andere hogescholen talrijke opleidingen.

Ons onderwijs richt zich vooral op sectoren die in onze provincie sterk vertegenwoordigd zijn en bereidt leerlingen en studenten efficiënt voor op de arbeidsmarkt.

Het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Provincie Antwerpen) biedt de kans aan volwassenen om zich levenslang en levensbreed bij te scholen.

Kom je in aanmerking voor een studiebeurs?

Naast de gewone studiebeurzen die je kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid, kun je in sommige gevallen ook een beurs aanvragen bij de Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen. Die commissie beheert vermogens uit nalatenschappen die bestemd zijn voor studiebeurzen. Voor studies in het secundair en hoger onderwijs.

De lijst met vacante studiebeurzen kun je hieronder downloaden.

Wie denkt in aanmerking te komen voor een studiebeurs kan hier het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan Greet Schoenmaekers van de stafdienst van het APB POA.