Aan de slag gaan met coaching

Erkenningsnummer                                

6973

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor de operationele leden met de graad HCP, CP, HINP en de leden van het administratief en logistiek kader van niveau A en B die een functie van diensthoofd bekleden.

Bijkomende informatie                            

n.v.t.    

Inhoud

In deze opleiding worden verschillende coaching technieken aangeleerd. Verder wordt er onder andere dieper ingegaan op de rollen van de coach, hoe verantwoordelijkheid en betrokkenheid bevorderen en situationeel leidinggeven en coachen.   

Duur van de opleiding                            

8 uur

Maximum aantal deelnemers              

20

Prijs

Participerend 80 euro / Niet-participerend: 100 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.