Aan de slag gaan met coaching

Erkenningsnummer:                                  

6973

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor de operationele leden met de graad HCP, CP, HINP en de leden van het administratief en logistiek kader van niveau A en B die een functie van diensthoofd bekleden.

Bijkomende informatie:                            

n.v.t.    

Inhoud:

In deze opleiding worden verschillende coaching technieken aangeleerd. Verder wordt er onder andere dieper ingegaan op de rollen van de coach, hoe verantwoordelijkheid en betrokkenheid bevorderen en situationeel leidinggeven en coachen.   

Duur van de opleiding:                              

8 uur

Maximum aantal deelnemers:                

20

Prijs:

Participerend: 80 euro

Niet-participerend: 100 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.

Ben je hr-medewerker van een politiezone? Laat ons dan via onderstaande knop weten wat je specifieke behoefte voor deze opleiding is. Bedankt voor de input!