Assistent functioneel beheerder ISLP

Erkenningsnummer 1105

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en je werkt als functioneel beheerder of je zal als functioneel beheerder worden aangesteld. Je bent al vertrouwd met de gangbare softwarepakketten. Ben je Calog-personeel, dan ben je al op de hoogte van de basisbegrippen van het wettelijk kader binnen de gerechtelijke politie, verkeer en de administratie.

Je kunt de modules "kennisneming" en "gerechtelijke afhandeling - niet verkeer" al gebruiken. Je wilt je bekwamen in het hernemen van de objecten (= entiteit). Je bent bovendien bereid om bijkomende opleidingen te volgen voor het beheer en de behandeling van de politionele informatie.

Leerdoelstellingen

Je gaat inzicht verwerven in de manier waarop de gegevens in ISLP kunnen geregistreerd worden om pv’s op te stellen en door middel van de juiste gegevens de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) te voeden.

Programma

De opleiding duurt 32 uur, verspreid over 4 dagen.

 • de opleiding "assistent functioneel beheerder ISLP" in het kader van het beheer en behandeling van politionele informatie 
 • je opdracht als assistent functioneel, verantwoordelijkheid en rol situeren in de behandeling van de politionele informatie
 • richtlijnen met betrekking tot je opdracht, beheer en behandeling van de politionele informatie 
 • het globaal concept "politionele informatie" 
 • de structuur en de inhoud van de ANG

 • met behulp van de ANG-toepassingen "raadpleging - DIV", RRN en SIDIS, de geregistreerde gegevens in de ANG en de externe databanken exploiteren
 • het doel ISLP en de omgeving 
 • de ISLP-module "gerechtelijke afhandeling" en de functionaliteiten 
 • de ISLP-modules met betrekking tot de "afhandeling" 
 • met in acht name van de kwaliteit en de wettelijkheid, de politionele informatie registreren

 • de geregistreerde politionele informatie op zijn kwaliteit controleren
 • de verbindingen tussen de verschillende entiteiten op zijn kwaliteit te controleren
 • de "te nemen maatregelen" te controleren en in voorkomend geval te registreren
 • de gegevens met betrekking tot het verkeer (NIS) te controleren
 • het lokaal parametrisch onderzoek (LPO) met de schikbare schermen uitvoeren

Aantal deelnemers

maximum 25

Meer info?

Volgende van de detaillijst