Beheer van inbeslagname

Erkenningsnummer:

5508

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden (inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcommissaris) en CALog-personeelsleden van niveau A, B & C.

Bijkomende informatie:

De opgeleide trainer moet binnen zijn functie kunnen bepalen 'wie op de dienst toegang heeft tot welk deel van de informatie'. Hij dient bovendien de instructies uit te schrijven voor de implementatie en moet in de mogelijkheid zijn om de dienst aan te passen aan het nieuwe systeem.                                                   

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van het operationele kader of CALog die als ‘End user’ ook de toepassing zal moeten gebruiken of lid van de hulplijn ANG (DRI/DISE/Service Center Users) of PolInfo opleider in een politieacademie.                                          
 • De deelnemers dienen bij aanvang van de opleiding te beschikken over bepaalde kennis.

Inhoud:

 • Richtlijnen betreffende de inbeslagname
 • Basisbegrippen, definities en gebruik van de toepassing            
 • Het strafdossier
 • De inbeslaggenomen voorwerpen
 • De verantwoordelijkheden
 • De levering van voorwerpen
 • Ontvangst van voorwerpen
 • Voorraadbeheer
 • Manager inbeslagnames

Duur van de opleiding:

16 uur                                                       

Maximum aantal deelnemers:

15

Prijs:

 • participerende zone: 225 euro
 • niet-participerende zone: 282 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Aline De Pooter via aline.depooter@campusvesta.be of 03 206 03 93

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03