Evaluator professioneel functioneren

Erkenningsnummer 1506

Doelgroep

De opleiding richt zich tot de eindverantwoordelijken aangewezen evaluatoren, de vaste syndicale afgevaardigden en tot de bijzitters en plaatsvervangers in de raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure.

Bijkomende afspraken

Om deel te kunnen nemen aan de evaluatie moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen.

Programma

De opleiding duurt 8 uur en bestaat uit twee modules.

MODULE 1 : Functioneringsevaluatie als HRM-tool – wettelijke bepalingen procedures, HRM-principes

 • algemene filosofie van het evaluatiesysteem, HRM-principes
 • definitie van de evaluatie
 • actoren in de evaluatie
 • inhoud van de evaluatie (competentieprofiel, waarden, doelstellingen)
 • evaluatieperiode
 • plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek
 • afsluiting van de evaluatieperiode en beroep bij de eindverantwoordelijke
 • raad van beroep
 • statutaire gevolgen van de evaluatie
 • bijzondere bepaling

MODULE 2 : Het houden van een gesprek in het raam van de functioneringsevaluatie (plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek) 

 • referentiesysteem van de competenties
 • generieke profielen
 • doelstelling
 • planningsgesprek
 • functioneringsgesprek
 • evaluatiegesprek

Data

doorlopend

Meer info?

Volgende van de detaillijst