Opfrissing wapenwetgeving

Erkenningsnummer 4211

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en je werkt bij een dienst interventie, doet wijkwerking, of je doet het onthaal,… De opleiding richt zich niet tot de specialisten of medewerkers van de dienst wapens.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Deelnemingsvoorwaarden

De opleiding duurt 8 uur.

Algemeenheden over vuurwapens: definities en terminologie.

Wettelijke basis wapenwetgeving:

  • categorieën (verboden, vrij verkrijgbaar, vergunningsplicht)
  • handelingen met wapens en omschrijving van de inbreuken
  • vervoer van vuurwapens

Documenten:

  • vergunningen en erkenningen
  • modelformulieren

Politioneel optreden:

  • bevoegdheden
  • dwangmaatregelen
  • inbeslagname
  • proces verbaal en verhoor

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

Volgende van de detaillijst