Opfrissingscursus strafrecht en bijzondere wetgeving

Erkenningsnummer 2149

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur en is toegespitst op het opfrissen van de basisbegrippen:

  • de bestanddelen van een misdrijf
  • de strafbare poging
  • de medeplichtigheid en mededaderschap
  • verzwarende omstandigheden
  • elementen die de beoordeling van de rechter kunnen beïnvloeden

Aantal deelnemers

maximum 25

Meer info over opleiding: