Wapenhersteller Glock

Erkenningsnummer 2434

Doelgroep

Je bent lid van de geïntegreerde politie, specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen of een personeelslid met het federale statuut van wapenmaker.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

  • veiligheidsregels en veiligheidsmaatregelen 
  • wapenleer pistool Glock
  • modellen in gebruik bij de geïntegreerde politie
  • demonteren/hermonteren en onderhoud
  • aanpassen en eventueel vervangen van de richtmiddelen
  • vervangen van onderdelen en het oplossen van eventuele problemen
  • aanbrengen van tactische hulpmiddelen op het pistool

Meer info?

Politieopleidingen planningsdienst

inschrijvingen@campusvesta.be

T 03 205 19 50