Slachtofferzorg in je gemeente

Wanneer er in je gemeente een verkeersongeval gebeurt dan laat dit niemand onberoerd, zeker niet bij zware lichamelijke letsels of zelfs een overlijden. In deze situatie moeten slachtoffers en betrokken partijen toegang hebben tot slachtofferzorg binnen de gemeente of politiezone. Hoe kan je als gemeente nog actiever inspelen op het aanbod van slachtofferzorg?

Datum/uur
  • vrijdag 22 januari 2021 van 09 uur tot 13 uur
Status
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 21 januari 2021

Prijs

Gratis, met broodjeslunch

Doelgroep

Gemeente en politie (voorrang aan gemeenten die deelnemen aan het project Verkeersveilige Gemeente)

Programma

  • Welk aanbod is er binnen jouw gemeente?
  • Hoe kan je nog adequater en gerichter slachtoffers ondersteunen?
  • Is de samenwerking tussen jouw gemeentebestuur en de politie voldoende op elkaar afgestemd?
  • Op welke manier kun je inwoners sensibiliseren over verkeersveilig gedrag?

Locatie

Provinciehuis Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Maximum aantal deelnemers

24

Volgende van de detaillijst