13 december 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Aanduiding vertegenwoordiger provincie Antwerpen in Algemene Raad Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Ontbinding en vereffening van het APB Arenbergschouwburg provincie Antwerpen. Aanstelling vereffenaars. Goedkeuring. (pdf)

1/2 Wijziging statuten APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakeningslijn” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Uitvoering RSPA : PRUP “Aarschotseweg” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Uitvoering RSPA : PRUP “Klein Gent Zuid” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Uitvoering RSPA : PRUP “Laagland” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Uitvoering RSPA : PRUP “Stedelijk Woongebied” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Uitvoering RSPA : PRUP “Stadrandbos Greesbos” – Herentals – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Eerste reeks aankopen (deelprojecten 4 in Olen en 16 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/3 Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

Ontbinding en vereffening van het APB Sport. Aanstelling vereffenaars. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1 Pensioenovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen. Amendering pensioenlastconventies met de APB's in het kader van de bestuurshervorming vanaf 2018. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Erratum. Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Buitengewone Algemene Vergadering van 21 december 2017. Agenda.
Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING