27 april 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Aanstelling commissaris-revisor ten behoeve van een Autonoom Provinciebedrijf. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kennisname. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

Opzegging van de overeenkomsten "herenakkoord" voor gefaseerde aansluiting op het PBS van 27 februari 2014. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging 2016. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Budget 2017. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Architectuurarchief provincie Antwerpen. Jaarverslag 2016. Kennisname. (pdf)

2/6

Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene vergadering 28 april 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene vergadering 16 mei 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2017. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget Landbouwbeleid. Wijzigen in nominatim subsidie voor Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba (VPOV) . Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Medewerking Kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. Vrijstellingen. Kennisname. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a : restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 b : restauratie van het lapidarium en reconstructie van het gewelf van de sacristie van de Sint-Jozefkapel. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone West. Clublokaal korfbal. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone Oost. Bouwen van een clublokaal voetbal. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Kasteel Rivierenhof. Aanleggen van een speeltuin. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Kalmthout. Arboretum Kalmthout. Renovatie Vangeertenhof. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: glas-in-loodramen. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: algemene restauratiewerken. Aangepast ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Provinciale overheidsopdrachten. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. Renovatie van de eerste podiumzaal. Leveren en plaatsen van theaterstoelen. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal Instituut Sint-Godelieve - Campus Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Overeenkomst gedelegeerd bouwheerschap. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging ter hoogte van de Tempelstraat. Onteigeningsplan en grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. Grondaankoop. Wijziging algemene voorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven (fase 4). Derde reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Mechelen - Provinciaal groendomein Vrijbroekpark - Aankoop perceel grond van NV Vrijbroek. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst provider service contract voor telecommunicatie – goedkeuring bestek. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie, sport en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Erratum. Beslissing over het bestek en de te volgen procedure voor een aanbesteding van een contract voor een externe dienst preventie en bescherming. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Budget 2017. 2017/64900000/20/0390 - Klimaatsubsidies (R)/Overige milieubescherming. Reglement Klimaatsubsidies provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Subsidie voor noodhulp in Syrië 2017. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering-Herprofilering Laarbeek nr. S.07 en verlegging Burchtse Scheibeek S.07.1, te Zwijndrecht en Antwerpen, deel 1 herprofilering Laarbeek. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Retentiezone Trappistenbeek 3.21.4 Zoersel. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

12/3

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering-Openleggen koker Bergebeek 7.16 Zonderschot. Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING