28 juni 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Jaarlijkse rapportage met betrekking tot interne controle. Algemeen kader van het interne controlesysteem. Goedkeuring. (pdf)

0/2 APB Arenbergschouwburg provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)
0/3 APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)
0/4 APB Fotomuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)
0/5 APB Modemuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

0/6

Vereffening APB FotoMuseum, APB ModeMuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Eindverslag vereffenaars. Goedkeuring. (pdf)

0/7

Rapport uitvoering budget 2017. Kennisgeving. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erratum. Uitvoering RSPA : PRUP “Tuincentrum Kruisweg” – Wuustwezel – voorlopige vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Rupelstreek. Sanering en verontdieping deelgebied 2. Publiek-publieke overeenkomst. Addendum. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Monumentenwacht Antwerpen. Jaarverslag 2017. Kennisname. (pdf)

2/10

Fietsostrade F105 Herentals-Balen. Verplaatsen van zuurstofleiding van Air Liquide. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

2/11

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB Kamp C. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB Hooibeekhoeve. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

3/4

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

3/5

APB Havencentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Jaarrekening 2017 - Vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Toelichting bij de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Budget 2018. Tweede reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Budget 2018. Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Renovatie gebouwen Suikerrui en Gildekamersstraat. Aanleg binnengebied. Samenwerkingsovereenkomst stad Antwerpen. Overdracht bouwheerschap. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Havencentrum. Bouwen van een havenbelevingscentrum. Aanstellen van een ontwerper. Samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sportzone west. Buitenaanleg. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 58 provinciedecreet. Kennisgeving post. (pdf)

4/10

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Bouw technisch centrum. Verwerving woning Turnhoutsebaan 220. Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Beerse. Busseldriesenloop (A.9.05.32). Verlegging en openlegging ter hoogte van Biehal 9. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Kontich. Edegemse Beek (A.S.10.7). Vergroting overstort van Water-link. Aanleg bijkomende bufferruimte door Aquafin. Overdracht perceel aan de provincie Antwerpen. Erratum. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 te Herentals en Olen (cluster 1) en deelprojecten 13-14-15-16 te Mol en Balen (cluster 3). Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplannen. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Zesde reeks aankopen (deelprojecten 4 in Olen, 13 in Mol en 14 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 te Geel (cluster 2). Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Vastgoed. Geel en Mol - Fietsostrade Herentals-Balen - deelproject Geel 10. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/18

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelprojecten 9, 11 en 12. Definitief onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

5/1

Budget 2018. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

5/2

APB Inovant. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

5/3

APB Vormingscentrum. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

5/4

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

7/1

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

7/2

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

7/3

APB Sport. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

7/4

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarverslag 2017. Goedkeuring. (pdf)

7/5

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

7/6

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

APB Cultuurhuis De Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

8/2

APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

9/1

Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/2

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

9/3

EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen vzw. Jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

9/4

EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2018. Toewijzing van het krediet onder 2018/64900000/21/0550/: ‘We voeren een impulsbeleid arbeidszorg met focus op doorstroom naar betaalde tewerkstelling (R)’ aan het Reglement innovatieve projecten in de inclusieve economie. Goedkeuring. (pdf)

10/2

APB PSES. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

APB PIH. Jaarrapport en jaarrekening 2017. Bestemming van het resultaat. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met een Rivierenhof om te koesteren met enkele kanttekeningen, ingediend door Frank Geudens (sp.a). (pdf)
14/2 Interpellatie in verband met welk stappenplan volgde en volgt gedeputeerde Verhaert om, zowel in de onderwijsraad als in de deputatie, de afschaffing van het hoofddoekenverbod in het POA snel te doen vooruitgaan, ingediend door Kris Merckx (PVDA+). (pdf)
14/3 Interpellatie in verband met de nieuwe ontwikkeling Electrabelsite, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Aanwijzing omgevingsambtenaar voor de dienst Omgevingsvergunningen. Goedkeuring.