22 oktober 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging van de vertegenwoordiging van de PVDA-fractie in de raad van bestuur van het APB De Warande. Goedkeuring. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-Orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2020. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/3

APB PVM. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

1/4

APB POA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving inkomsten van gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 2020. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Budget 2020. Subsidiering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Budget 2020. Toewijzing krediet aan het reglement inclusieve economie. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Doortrekkersterrein Lille. Huishoudelijk reglement en retributiereglement. Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB KMPC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

2/6

APB GKC. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Oprichting EVAP De Lilse Bergen vzw (afgekort EVAP PRLB). Vaststellen statuten. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB PRZ. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB PRDS. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB TPA. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3/5

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/6

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering-Verlegging Laak nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

3/8

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg van een natuurlijk overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete in Mol (Interreg V - 2 Zeeën - ProWater). Verrekening 2. Goedkeuring. (pdf)

3/9

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Aanleg vispassage Molenbeek A.8.06 en inrichting vijvers Krabbels te Zandhoven. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

3/10

APB PIH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3/11

APB Campus Vesta. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

3/12

Erratum. Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

APB HH. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Goedkeuring. (pdf)

4/2

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Budget 2020. Verhoging van de nominatieve subsidie aan de kerkfabriek O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering en subsidie Kathedraal Mechelen brandverzekering. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA. Theorievleugel. Vernieuwen raamgehelen en renovatie gevels. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods met leslokalen (blok M). Bouwwerken. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7 Vastgoed. Antwerpen. AP Hogeschool. Verkoop campus Ellermanstraat, campus Lange Nieuwstraat en campus Meistraat aan AP Hogeschool. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Bemortelloop (A.6.13.2). Verlegging ter hoogte van de Goorboslei en de Duffelstraat. Grondruil. Goedkeuring.

4/9

Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. Keuze van de wijze van gunnen en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met de pluimveeteelt in de provincie Antwerpen: het kan anders! ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING