22 december 2022

41.475 (pdf)

LEEFMILIEU : Besluit van de provincieraad van 22 september 2022 betreffende het reglement provinciaal overstromingsgebied Molenbeekse Plassen Rumst.

174

41.476 (pdf)

VRIJE TIJD EN RECREATIE  : Besluit van de provincieraad van 22 september 2022 betreffende de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen. Aanpassing parkreglement Rivierenhof.

181

41.477 (pdf)

ECONOMIE EN STREEKBELEID : Besluit van de provincieraad van 27 oktober 2022 betreffende de administratieve wijzigingen aan de subsidiereglementen Inclusieve economie en Speerpuntsector Zorg.

188

41.478 (pdf)

ECONOMIE EN STREEKBELEID : Besluit van de provincieraad van 27 oktober 2022 betreffende de reglementssubsidie: subsidies voor plattelandsontwikkeling in het verstedelijkt plattelandsgebied

200

41.479 (pdf)

VRIJE TIJD EN RECREATIE  : Besluit van de provincieraad van 24 november 2022 betreffende de aanpassing van het kampeerreglement APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

206

41.480 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 3 februari 2022 van betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

222

41.481 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 3 februari 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Brasschaat.

224

41.482 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 3 februari 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Hoogstraten.

226

41.483 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 3 februari 2022 van betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Ravels.

230

41.484 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 17 februari 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Malle.

232

41.485 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 17 februari 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Zoersel.

234

41.486 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 4 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Antwerpen.

237

41.487 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 4 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Heist-op-den-Berg.

239

41.488 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 4 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Kalmthout.

243

41.489 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 4 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Putte.

245

41.490 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 11 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Balen.

247

41.491 (pdf)

WATERBELEID Besluit van de deputatie van 11 augustus 2022 betreffende de classificatie van de waterlopen op het grondgebied van Ham.

249

41.492 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goed­keurings­besluiten van de Raden van Bestuur van 22 september 2022

251

41.493 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goed­keurings­besluiten van de Raden van Bestuur van 27 oktober 2022

253

41.494 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goed­keurings­besluiten van de Raden van Bestuur van 24 november 2022

254

41.495 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 22 september 2022

255

41.496 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 27 oktober 2022

258

41.497 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 24 november 2022

261

41.498 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 2 december 2022

263

41.499 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 14 december 2022

265

41.500 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en andere reglementen.

266