Projectsubsidie inclusieve economie: Versterk je medewerkers!

 

DEADLINE INDIENING: 15 april 2024

 

De laatste jaren kampte onze arbeidsmarkt met een serieuze krapte en dat bracht heel wat tewerkstellingskansen met zich mee, ook voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Dit betekent ook dat er personen aan de slag gegaan zijn, zowel in onze maatwerk- als reguliere bedrijven, die wat meer begeleiding in de vorm van competentieversterking en/of (context)ondersteuning nodig hebben. Nog sterkere en meer uitgebreide begeleiding dan de goede ondersteuning die al bestaat en die gericht is op de persoon én zijn omgeving. Daar willen we samen voor gaan. 

 

Als provinciebestuur ondersteunen we nieuwe en gedurfde manieren om aan die begeleiding te doen. We werken op deze manier ook graag mee aan de omschakeling van aanbodgerichte dienstverlening naar vraaggerichte dienstverlening, zoals ook wordt toegepast in de lokale partnerschappen van Europa WSE

Doel projectsubsidie

Met deze subsidieoproep ondersteunen we projecten die medewerkers in de sociale of reguliere economie stimuleren om hun eigen kracht te vinden, én de juiste context creëren om die kracht te activeren. Het gaat dus om zowel versterking van het individu, als van de bredere omgeving.

Het hoofddoel is om de retentie van medewerkers te verhogen en hun uitval te voorkomen. De projecten willen drempels voor medewerkers wegwerken en zo bijdragen aan zinvolle en duurzame tewerkstelling voor iedereen. 

Dit kan bijvoorbeeld door:

• Het uitwerken en aanbieden van (nieuwe) opleidingen en vormingen voor de meest kwetsbare doelgroep

• Het aanbieden van ondersteuning op het vlak van de randvoorwaarden van arbeid, namelijk de achterliggende, bredere sociale of welzijnsproblematiek. 

• Kennis en praktijkdeling tussen sociale economie en reguliere bedrijven op vlak van begeleiding en ondersteuning van medewerkers

 

Bedrag, looptijd en kosten

De subsidie voor een project bedraagt maximaal 150.000 euro in zijn totaliteit, gespreid over maximaal twee jaar. Opgelet: deze voorwaarde is - specifiek voor deze oproep - een verdere afbakening van het subsidiereglement onderaan.

Zowel personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor deze subsidie.  

Investeringskosten worden niet gesubsidieerd. Voor investeringen verwijzen we naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen

 

Wie komt in aanmerking?

De organisaties die in aanmerking komen voor deze projectsubsidie zijn:  

 1. Elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van  Vennootschappen en Verenigingen alsook publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen.  
 2. De organisaties vermeld onder punt 1 moeten hun hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen.  
 3. De organisatie heeft in haar missie, statuten of doelstellingen duidelijke elementen opgenomen die overeenstemmen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties (2015) nummers 3 (goede gezondheid en welzijn), 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en/of 10 (ongelijkheid verminderen).  

Opgelet: private personen komen niet in aanmerking voor subsidies. 

 

Welke voorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je project beantwoorden aan onze bovenvermelde doelstellingen en voldoen aan volgende voorwaarden; 

 1. Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in samenwerking met de provincie Antwerpen.  
 2. Het project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de reguliere werking van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie overstijgt.   
 3. Het project is voorzien van continuering op financieel en/of op inhoudelijk vlak: vanaf de start van het project is voorzien in een aanpak, zodanig dat het project na de subsidieperiode verder kan uitgevoerd worden door de eigen organisatie of geïmplementeerd kan worden door andere organisaties.   

Het volledige subsidiereglement kan je onderaan deze pagina terugvinden.

 

Belangrijke data

 • 15 april: deadline indiening subsidieaanvraag
   
 • 22 en 23 april: pitchmomenten voor de ingediende subsidieaanvragen

De pitchmomenten zijn dagen waarop je jouw ingediende subsidieproject komt voorstellen. Je indiening wordt eerst nagekeken op volledigheid. Indien dat in orde is, ontvang je een uitnodiging om je project inhoudelijk toe te lichten. Het concrete tijdstip voor het pitchmoment kan je dan samen met ons prikken.

 

Wat nu?

 • Is je idee concreet? Dien dan je aanvraag in ons e-loket in, via de rode knop onderaan.
 • Weet je niet zeker of jouw project wel in aanmerking komt? Ben je nog op zoek naar partners? Neem zeker contact op met ons team, dan bekijken we samen met jou de mogelijkheden.
Onze adviseurs staan voor je klaar doorheen het hele aanvraagproces!
 
Je kan hen bereiken via inclusieve_economie@provincieantwerpen.be of via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Bereid je goed voor!


De onderstaande meerjarenbegroting dien je ingevuld toe te voegen aan je subsidieaanvraag.

Onderstaand aanvraagformulier kan je gebruiken om je aanvraag voor te bereiden. Let op, indienen doe je in het subsidieloket via de rode knop.

Neem het algemeen subsidiereglement door vooraleer je indient. Opgelet: betreffende de voorwaarden rond budget en looptijd van het project geldt de vermelding zoals op deze webpagina. Het is een verdere afbakening van het algemeen subsidiereglement.

Onze subsidies worden in principe beschouwd als staatssteun, dit betekent dat we je bij goedkeuring van je project zullen vragen een verklaring op eer 'de-minimis of 'niet-economisch voordeel' te ondertekenen. Beide formulieren kan je ter illustratie hieronder terugvinden, samen met een korte toelichting omtrent staatssteun.