Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector

Indiendatum: 17 april 2023

Werk voor iedereen, ook in zorg en bouw!

Onze arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper. Vooral onze speerpuntsectoren zorg en bouw kampen met een tekort aan personeel en staan daardoor onder druk. Tegelijkertijd is er nog steeds een grote groep die moeilijk toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. Een mismatch dus. De sociale economie zet zich dagdagelijks in om dit aan te pakken.  

De ene uitdaging kan een oplossing zijn voor de andere. Precies daarom lanceert de provincie Antwerpen een projectoproep naar organisaties die de handen in elkaar slaan met zorgorganisaties en/of bouwbedrijven om tewerkstellingskansen te verhogen voor doelgroepmedewerkers.

 

Onze doelstellingen 

Met deze subsidieoproep willen we projecten ondersteunen die bijdragen aan één of meerdere van onderstaande provinciale doelstellingen:  

 • Er worden nieuwe tewerkstellingskansen gecreëerd voor doelgroepmedewerkers binnen de zorg- en/of bouwsector 
 • Er worden nieuwe methodieken getest die één of meerdere drempels wegwerken; bijvoorbeeld de competentienoden, diplomavereisten, de begeleidingsnood op de werkvloer, de taalbarrière, de onbekendheid van het aanbod van de sociale economie,... 
 • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de sociale economie, lokale besturen en de zorg- of bouwsector 

 

Hoe doen we dit? 

We doen dit door projecten financieel te ondersteunen met een subsidie.

Deze subsidie bedraagt maximaal 150.000 euro in zijn totaliteit, gespreid over maximaal twee jaar. Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor subsidie. 

Investeringskosten worden niet gesubsidieerd. Daarvoor verwijzen we naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen

 

Wie komt in aanmerking?

Elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen, komt in aanmerking om een subsidieaanvraag te doen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie moet haar hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen
 • De organisatie heeft in haar missie, statuten of doelstellingen duidelijke elementen opgenomen die overeenstemmen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties (2015) nummers 3 (goede gezondheid en welzijn), 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en/of 10 (ongelijkheid verminderen).

Opgelet: private personen komen niet in aanmerking voor subsidies. 

 

Welke voorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je project ook voldoen aan een aantal voorwaarden. 

 • Het project dient plaats te vinden in de provincie Antwerpen of in samenwerking met de provincie Antwerpen.
 • Het project draagt specifiek bij tot nieuwe tewerkstellingskansen in de zorg- en/of bouwsector voor doelgroepmedewerkers.
 • Het project is een project dat qua opzet, inhoud of omvang niet behoort tot de reguliere werking van de organisatie en dat de normale werking van de organisatie overstijgt.
 • Het project wordt uitgewerkt in een breed samenwerkingsverband en in afstemming met de lokale besturen of je lokale regisseur sociale economie.
 • Het project is voozien van continuering op financieel en/of inhoudelijk vlak: vanaf de start van het project is er een aanpak voorzien, zodanig dat het project na de subsidieperiode verder kan uitgevoerd worden door de eigen organisatie of geïmplementeerd kan worden door andere organisaties. 

 

Reglement

Neem het volledige subsidiereglement door vooraleer je een aanvraag indient. 

 

Belangrijke data

 • 17 april: deadline voor het indienen van je subsidieaanvraag
 • 21 en 25 april: pitchmomenten voor de ingediende subsidieaanvragen

De pitchmomenten zijn dagen waarop je jouw ingediende subsidieproject komt voorstellen. Het concrete moment prikken we later nog.

 

Wat nu?

 • Is je idee concreet? Dien dan je aanvraag in ons e-loket in, via onderstaande knop.
 • Zoek je nog een partner? Misschien vormt I-Diverso de ideale match? Zij staan open voor samenwerking, je mag daarvoor Jan Verstraete contacteren via 0473 53 25 87 of via e-mail: janv@i-diverso.be. 
 • Heb je nog een vraag? Neem een kijkje op deze pagina, of contacteer ons gerust!

 

Bijlage bij subsidieaanvraag

De onderstaande meerjarenbegroting dien je ingevuld toe te voegen aan je subsidieaanvraag.