Projectsubsidie Zorg

De provincie Antwerpen wil organisaties ondersteunen die in de zorgsector innovatieve projecten ontwikkelen die bijdragen aan het ‘anders werken in de zorg’. In 2020 lanceerden we, samen met de nieuwe visie op de speerpuntsector zorg, de nieuwe projectsubsidie zorgeconomie. Hiermee stimuleren we zorgactoren om projecten op te zetten die focussen op 1 van de volgende aspecten:

  • Dienstverleningsprocessen
    Inzetten op innovatieve vormen van zorg- en hulpverleningsprocessen zoals integrale en interprofessionele zorgtrajecten alsook het werken aan zorgzame dorpen en buurten.
  • Arbeidsorganisatie
    Een andere aanpak op het gebied van arbeidsorganisatie speelt in eerste instantie in op een efficiënte en kwaliteitsvolle inzet van het huidige zorgpersoneel. Dit onder meer door het werken aan werkbaar werk, innovatieve arbeidsstructuren met o.a. zelfsturing, kwalitatief medewerkersbeleid en taakherschikking zoals job-carving. Dit ook met het oog op behoud en voorkomen van (langdurige) uitval in zorgorganisaties.
  • Technologische ontwikkeling
    Inzetten op productinnovaties, digitalisering, domotica en robotica, telemonitoring,… die impact hebben op de manier waarop de zorg aangeboden wordt, zorgvragers hun hulpverlening ontvangen, zorgverleners hun job moeten uitoefenen en zorgorganisaties hun arbeidsorganisatie moeten vormgeven. 

Voor wie?

De projectsubsidie kan aangevraagd worden door elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en door publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen.
De organisaties moeten hun hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen

Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen.

Wat wordt gefinancierd?

Investeringskosten komen niet in aanmerking, personeelskosten kunnen wel.

Maximale duur?

De maximale projectduur is vier jaar. 

Wanneer?

Het nieuwe subsidiereglement gaat in op 25 september 2020.

Voor het budget 2020 kan je een subsidieaanvraag indienen tot en met 23 oktober 2020.

Heb je een projectidee? 

We raden je aan om een projectidee eerst af te stemmen met de adviseurs van ons team Zorgeconomie: Joris.verwaest@provincieantwerpen.be en karlien.smets@provincieantwerpen.be

Subsdiereglement

Het subsidiereglement kan je hieronder downloaden:

Hoe dien je je aanvraag in? 

De projectsubsidie vraag je online aan via het subsidieloket, door een druk op de rode knop hieronder:

- dien je een nieuwe aanvraag in, klik dan op de eerste knop.

- dien je een verlengingsaanvraag in, klik dan op de tweede knop.

Om je voor te bereiden, kun je onder de knoppen nog 3 voorbeeldformulieren downloaden. Hierin staat de info die je online in het subsidieloket moet ingeven.

Aanvragen met een mandaat?

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.

Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Technische vragen?

Nog vragen bij de manier van indienen? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 68.

Volgende van de detaillijst