Realisaties veerkrachtige dorpen

???module.subsidyItem.label.themes???

Voor wie?

Dorpen die een traject Veerkrachtige dorpen doorlopen hebben. De subsidieaanvraag moet een link hebben met het dorpentraject. De aanvraag kan door het lokale bestuur gedaan worden maar mag ook door het dorpsteam of een andere organisatie, actief in het dorp gebeuren. 

Voorwaarden

  • De subsidie moet leiden tot een concrete realisatie. 
  • Je mag kosten voor werking, investeringen en externe prestaties onder de subsidie laten vallen, maar GEEN personeelskosten.
  • Ze heeft een looptijd van maximum 1 jaar.
  • Iedereen kan promotor zijn (behalve kmo's en particulieren). 
  • Minstens 1 lokale organisator moet als partner betrokken zijn bij het project.
  • Het maximumbedrag voor de aanvraag is 25.000 euro. Je moet er als promotor geen eigen financiering naast leggen: je project kan voor 100% gesubsidieerd worden. Je ontvangt het bedrag als voorschot, zodat je niet moet prefinancieren.
  • De aanvraag kan een deelrealisatie zijn van een groter project.

Indienen?

Het volledige reglement vind je hieronder.
Je kunt je aanvraag indienen via het e-loket.
De deadlines voor indiening vind je terug in het reglement.

Contact