Realisaties veerkrachtige dorpen

???module.subsidyItem.label.themes???

Voor wie?

Voorwaarden?

  • De subsidie moet leiden tot een concrete realisatie. 
  • Je mag kosten voor werking, investeringen en externe prestaties onder de subsidie laten vallen, maar GEEN personeelskosten.
  • Ze heeft een looptijd van maximum 1 jaar en moet uitgevoerd worden ten laatste eind 2022.
  • Iedereen kan promotor zijn (behalve kmo's en particulieren). 
  • Minstens 1 lokale organisator moet als partner betrokken zijn bij het project.
  • Het maximumbedrag voor de aanvraag is 25.000 €. Je moet er als promotor geen eigen financiering naast leggen: je project kan voor 100% gesubsidieerd worden. Je ontvangt het bedrag als voorschot, zodat je niet moet prefinancieren.
  • De aanvraag kan een deelrealisatie zijn van een groter project.

Indienen?

Het volledige reglement vind je hieronder.

Je kunt je aanvraag indienen via het e-loket.

Deadline aanvraag: 30 september 2021, 13 uur. 

De tweede deadline voor indiening is 31 maart 2022, 13u. Deze geldt alleen als er nog middelen in de subsidiepot zitten na de eerste ronde.