Klimaatsubsidie

???module.subsidyItem.label.themes???

In 2016 selecteerde de provincie 8 lokale klimaatprojecten uit 23 voorstellen en gaf hen samen een subsidie van 330.000 euro in de verwachting de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen aanzienlijk te verminderen. Het belangrijkste criterium was dan ook de inschatting van de grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project.

Als het project bovendien nog een sociale karakter had door bijvoorbeeld samen te werken met bepaalde kansengroepen, leverde dat extra punten op. Het  betrekken van zoveel mogelijk verschillende partijen was ook een troef, alsook een sterke communicatieaanpak om het project zichtbaar onder de aandacht van het doelpubliek te brengen.

De eerste succesverhalen zijn nu bekend!

Geen nieuwe aanvragen meer!

De oproep van de klimaatsubsidie is afgesloten. Voorlopig wordt er geen nieuwe oproep gelanceerd.

Rapporteren over een goedgekeurd dossier

Dossiers goedgekeurd in januari 2017

Mail de evaluatie en eindrapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2017 naar leefmilieu@provincieantwerpen.be. In het reglement staat wat gerapporteerd moet worden.

Dossiers goedgekeurd in januari 2018

Rapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2018 loopt via het digitale subsidieloket. De dossiers worden in het subsidieloket opengesteld vanaf januari 2019.

Vragen

Stuur ze naar leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen:

Documenten

Meer ondersteuning voor jouw klimaatbeleid