Bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie

Initiatieven komen in aanmerking als ze:

  • duidelijk in de tijd afgelijnd zijn met een duur van minder dan een jaar 
  • een eigen herkenbare identiteit hebben en niet samenvallen met de algemene werking van de organiserende verenigingen 
  • qua omzet en omvang de gewone financiële middelen van de organisatoren overstijgen       

Een project is bovenlokaal onder andere als het doelpubliek meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen omvat. De andere voorwaarden en meer details vind je in artikel twee van het reglement. 

Voor wie

  • voor bestaande verenigingen en organisaties
  • voor specifiek voor het project opgerichte samenwerkingsverbanden      

Hoe

  1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
  2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
  3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
  4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens zes weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Volgende van de detaillijst