Voorontwerp nieuwe invulling Electrabelsite Schelle klaar

publish date
15.04.2021
???module.newsItem.label.themes???

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite zoekt naar een nieuwe invulling van de Electrabelsite in Schelle. Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. Het voorontwerp dat nu op tafel ligt, laat beperkte ontwikkelingen toe en versterkt het aanwezige groen.

In 2019 schoof de startnota drie alternatieven naar voor: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. De publieke raadpleging daarover leverde heel wat interessante feedback van omwonenden en betrokkenen op. Op basis daarvan werd de startnota omgevormd tot een scopingnota. Onafhankelijke experten onderzochten het effect van de verschillende bouwstenen van de drie alternatieven. De mogelijke effecten op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving schreven ze neer in het ontwerp-MilieuEffectenRapport of ontwerp-plan-MER.

Samen met het planteam, het studiebureau, het gemeentebestuur van Schelle en de Vlaamse adviesinstanties ging de provincie Antwerpen aan het werk. Het doel? Komen tot een goed afgewogen én realiseerbaar plan. Het resultaat is het voorontwerp-PRUP dat de deputatie goedkeurde op 8 april 2021. We zetten daarbij in op zuinig ruimtegebruik en behoud van groen. Enerzijds stellen we op een compacte zone naast de generatorhal maximum 300 woningen, een cultuurhal, horeca en recreatie voor. Anderzijds willen we de huidige zonevreemde bossen in bosgebied omzetten en extra natuurgebied aanduiden in zoekzone 3, dat is de zone met 2 van de 3 windmolens, die ondertussen afgebroken zijn.

Luchtfoto Electrabelsite
Luchtfoto Electrabelsite

 

Volgende stappen

Nu vragen we advies aan de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen van Schelle, Hemiksem en Niel, en een aantal Vlaamse instanties zoals onder andere het departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos,… Op basis van die adviezen zetten we het voorontwerp om naar het ontwerp-PRUP. Op dat ontwerp-PRUP kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek reageren. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerde burgers krijgen op dat moment alle kansen om hun mening te geven.

Achtergrond

De oude elektriciteitscentrale in Schelle is al een tijdje buiten gebruik. We onderzoeken wat ermee kan gebeuren en maken daarom het PRUP op. Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De meest actuele informatie vind je steeds op de webpagina van het PRUP Electrabelsite Schelle. Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief over dit PRUP.