Winnaar Erfgoedprijs 2021: Private Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium (MPM)

publish date
29.11.2021

De provincie Antwerpen lanceerde in 2021 opnieuw een oproep voor de jaarlijkse erfgoedprijs, met focus op Onroerend Erfgoed. De deelnemers  maken kans op een prijzenpot van € 20.000, de winnaar krijgt € 10.000 en twee laureaten worden beloond met elk € 5.000. Het onroerend erfgoed in onze provincie kan duidelijk rekenen op geëngageerde liefhebbers. Hoewel de publiekswerking het voorbije anderhalf jaar op een laag pitje stond, hielden vele vrijwilligers en actoren de aandacht voor ons erfgoed levendig. Vijf genomineerden dongen mee voor het erepodium van drie projecten. Vandaag zijn de winnaar en de twee laureaten bekend.

 

winnaar erfgoedprijs 2021 MPM
MPM, winnaars van de Erfgoedprijs 2021

De Private Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium (MPM) wint de erfgoedprijs 2021 ter waarde van € 10.000, voor hun project rond de Mijnenveger M477  ”Oudenaarde” en het lichtschip “West-Hinder III”

Deze private stichting werd in 2018 in het leven geroepen om ons varend erfgoed onder de aandacht te brengen. Hun eerste projecten zijn het lichtschip West-Hinder III en de mijnenveger M477 Oudenaarde. Doelstelling is niet enkel de restauratie en het beheer, maar vooral ook het openstellen voor het publiek en het ontsluiten van de kennis over deze schepen. De jury waardeert dan ook de brede integrale kijk op de zaak, waar zowel de juiste professionele contacten werden gelegd als een sterke vrijwilligerswerking aan de basis ligt. De aandacht voor diverse publiekswerking, mondelinge geschiedenis, het papieren archief en de digitalisering, is lovenswaardig. De toekomstgerichte samenwerking met de hogere Zeevaartschool om de jongere generaties te bereiken, is bijzonder. 

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed: “De Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium voorkomt niet enkel verder verlies van ons varend erfgoed, het varend erfgoed krijgt een tweede leven. Het gerestaureerde en mooi ontsloten varend erfgoed wordt een belangrijke troef aan de oevers van de Schelde, waar het hopelijk een mooie toekomst krijgt bij de herwaardering van de droogdokkensite.

West-Hinder III te water in dok 1 van de Droogdoksite
West-Hinder III te water in dok 1 van de Droogdoksite

Laureaten Erfgoedprijs 2021:

Antwerpen, dienst Archeologie & Monumentenzorg Stad Antwerpen: Boek Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad.

Dit boek brengt de nieuwste inzichten over de oudste geschiedenis van Antwerpen en geeft tezelfdertijd een persoonlijke inkijk op het beroep van archeoloog. De jury apprecieert de vlotte leesbaarheid en de prachtige illustraties. Een fijn boek voor een ruim publiek dat verder gaat dan een droog, wetenschappelijk verslag maar nergens het nodige sérieux uit het oog verliest.

Cover boek 'Antwerpen, een archeologische kijk op het ontstaan van de stad'
Cover van het boek 'Antwerpen, een archeologische kijk op het ontstaan van de stad' (Tim Bellens)

Herselt, Kerkfabriek Sint-Hubertus, Ramsel: Herbestemming van de Strokapel in Ramsel 

De beschermde 17de-eeuwse Strokapel werd volledig gerestaureerd. De kapel behoudt haar religieuze functie, maar zet tegelijk ook letterlijk de deuren open voor erfgoedtoerisme en cultureel medegebruik.  De jury looft de initiatiefnemers voor hun brede kijk op de zaak. Een voorbeeldig herbestemmingsproject; waar zowel aandacht is voor publiekswerking, nieuwe bestemming als het behoud van het karakter en de functie van de kapel. Ook schuwt men nieuwe technieken niet. De jury hoopt dat deze bekroning een stimulans kan zijn voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers om verder in te zetten op een duurzame ontsluiting.

Strokapel van Herselt (Ramsel)
De gerestaureerde Strokapel van Herselt (Ramsel)