Project digitale architectuurarchieven. Een gemeenschappelijke zorg.

publish date
25.05.2016

De Vlaamse Overheid keurde in januari 2016 een projectsubsidie aan APA (Architectuurarchief Provincie Antwerpen) goed, voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject. Doel is, om de haalbaarheid te onderzoeken van een dienstverlening aan architecten inzake hun digitaal documentenbeheer. APA wil daarmee niet alleen architectenbureaus ondersteunen, maar ook waardevol architectuurarchief vrijwaren voor de toekomst. Hiervoor werkt APA nauw samen met het Centrum voor Architectuurarchieven (CVAa) dat met het project Digitale Architectuurarchieven reeds voor een stevige basis heeft gezorgd.

De communicatie over dit APA-project is in handen van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa). De projectomschrijving kan je hier op de website van het CVAa nalezen, en de stand van zaken kan je hier op de website van het CVAa opvolgen.

Meer info? Neem contact op met APA via architectuurarchief@provincieantwerpen.be.

Map 't Stad met Nostalgeo

publish date
24.05.2016

Help APA bij het geotaggen van oude stadszichten

Op zaterdag 18 juni 2016 organiseren het Fotomuseum Antwerpen, het Architectuurarchief en het ModeMuseum Antwerpen een 'streetmap-a-thon', waarbij een collectie stadszichten uit Antwerpen via Google Streetview op een kaart gepositioneerd worden. De stadszichten worden beschikbaar gesteld door de erfgoedinstellingen.
Samen met jou willen we dit belangrijke erfgoed context geven op een digitale kaart (crowdsourcing). Hierdoor ontstaat een 'streetview of the past', waarbij grote veranderingen meteen (of net niet) duidelijk worden.

De 'streetmap-a-thon' concentreert zich op het grondgebied van de stad Antwerpen en wordt begeleid door de oprichters van Nostalgeo (www.nostalgeo.com). Nostalgeo is een open en slimme web-applicatie die toelaat om oude stadszichten zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren in het hedendaagse straatbeeld. Nostalgeo toont je hoe je de stadszichten zelf kan positioneren in Nostalgeo. Achteraf kan je er thuis verder mee aan de slag.

Hoe deelnemen?

Registreer je voor deze workshop via dieter.suls@momu.be (03/470 27 90). Breng je eigen laptop mee.
Koffie, sapjes en ontbijtkoeken worden door het MoMu voorziien voor de deelnemers aan deze Map-a-thon.

Wanneer
Zaterdag 18 juni 2016 van 10-13u

Waar
Modemuseum Provincie Antwerpen, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen

Architectuurarchief openbaart Kieckens-archief op Flickr

publish date
04.04.2016

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) maakt zijn fotografisch archief van Christian Kieckens toegankelijk via Flickr. Aanleiding is de medewerking aan de expo 'Het Huis. De Mentor. Het Archief. Christian Kieckens' in deSingel.

Elke tentoonstelling is het resultaat van ontsluiting, selectie, logistieke voorbereiding en digitalisering van kunstwerken en archiefstukken. Om het bereik van de expo en de erfenis van C. Kieckens te vergroten, plaatst APA in samenspraak met de betrokken partners een flink deel van het beschikbare beeldmateriaal permanent tentoon via Flickr.

Concreet breidt de Flickr-pagina van APA gevoelig uit met het album 'C. Kieckens'. Dit bevat 348 beelden die zijn (niet) gebouwde oeuvre illustreren. De metadata bieden het publiek de nodige achtergrondinformaitie.

Het oeuvre van C. Kieckens is actueel. De realisatie van het Flickr-album sluit aan bij:
* de tentoonstelling 'Het huis. De Mentor. Het Archief. C. Kieckens' (12 feb-5 juni 2016): een coproductie van deSingel, het Vlaams Archiitectuurinstituut en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.
* de Erfgoeddag (24 april 2016, om 15u): APA en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseren een archiefrondleiding in de tentoonstelliing. Na inleiding door Dirk Laureys (APA) en Sofie De Caigny (CVAa) worden bezoekers door Christian Kieckens rondgeleid.
* de  finissage van de expo (5 juni 2016), met boekvoorstelling 'Autonomous archhitecture in Flanders. The early works of Marie-Josée Van Hee, Paul Robbrecht and Hilde Daem, Christian Kieckens and Marc Dubois'.
* de publicatie van het boek 'Verwoorden/Verbeelden' met teksten van Christian Kieckens en foto's van Reiner Lautwein.

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen plaatste eerder al een deel van zijn archief op Flickr. Dat leverde heel wat positieve reacties op, zowel van architecten als van nieuwsgierig publiek. Ook nu wil APA zowel professionelen als leken in contact brengen met de eigen collectie en met het rijke archief van C. Kieckens.

 

Prijs Geschiedenis en Volkskunde mikt op levend verleden

publish date
18.03.2016

De provincie Antwerpen lanceert een oproep naar kandidaten voor de Prijs Geschiedenis en Volkskunde 2016. Deze prijs ter waarde van 2.500 EUR bekroont een initiatief dat het rijke verleden van onze provincie aan een ruim publiek bekend maakt. Met de editie 2016 vraagt ze specifiek aandacht voor het volkskundig erfgoed. Je kan waardevolle projecten indienen tot en met 17 mei.

Sinds 1929 reikt de provincie Antwerpen deze prijs uit.Personen of verenigingen die in 2015 een historische tentoonstelling of een educatieve activiteit organiseerden, een standaardwerk rond geschiedenis, volkskunde of erfgoed schreven, een verwaarloosd monument of een historische viering nieuw leven inbliezen, kunnen meedingen naar deze prijs.

Met deze prijs mikt de provincie op een variatie van deelnemers uit het brede erfgoedveld. Zowel professionelen als vrijwililgers die zich inzetten voor het verleden komen in aanmerking. De provincie stimuleert iedereen om laagdrempelige en leerrijke historische initiatieven op te zetten. Daarom ook een warme oproep naar personen en verenigingen die zich inzetten voor het volkskundig erfgoed om mee te dingen. Natuurlijk maken ook de meer klassieke initiatieven zoals publicaties of naslagwerken zoals steeds een kans.

Het levend houden van de aandacht voor geschiedenis en tradities gebeurt op meerdere wijzen, dan enkel door het uitbrengen van publicaties. De Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde heeft oog voor actuele tendenzen en stimuleert erfgoedinitiatieven voor een ruim publiek. Het campagnebeeld van de Ganzerijders in Hoevenen is niet lukraak gekozen: de provincie Antwerpen steunt de ambitie om dit volkskundig evenement als Vlaams Erfgoed te erkennen.

Winnaar van de Prijs in 2015 was coördinator Herman Sterckx, voor het WO I-project 'Kempense Klaprozen'. In 2014 was beiaardier Luc Rombouts laureaat, voor zijn publicatie 'Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld'.

Monumentenwacht naar Israël

publish date
15.03.2016

Monumentenwacht Provincie Antwerpen toont Israëlische deskundigen hoe om te gaan met waardevolle gebouwen

Twee leden van het Antwerpse team Monumentenwacht zijn uitgenodigd als sprekers op een congres van de Israëlische Raad voor Monumentenbeheer en Historische Sites (Tel Aviv). Ze geven er een kennislezing en een praktische workshop met inspectie van het Habima Nationaal Theater. Dit gebouw heropende na een vier jaar lange restauratieperiode.

Van 13 tot 15 maart vindt in Tel Aviv een internationale conferentie plaats over kwalitatief en verantwoord bouwbeheer van monumenten en historische sites. Het congres richt zich op internationale bouwprofessionals en erfgoedbeheerders.

Monumentenwachters Katrien Moens en Evi Van de Weyer zijn enthousiast: "De conferentie ‘Management en conservatiebeheer van Historische Sites’ is een belangrijk onderdeel van ‘The International Exhibition for Building Conservation’. Er worden ruim 2.500 bezoekers verwacht. De organisatie legt zicht toe op de wisselwerking tussen moderne bouwprincipes en waardevolle conservatietechnieken. Naast prominente sprekers uit de erfgoedsector introduceren bedrijven er nieuwe bouwmaterialen en –technieken. De Israëlische initiatiefnemers willen professionele kennis en conservatiepraktijken uitwisselen. Over restauratietechnieken en keuze van geschikte bouwmaterialen kunnen we hen heel wat bijleren".

Geen onbekenden
Een afvaardiging van de Israëlische raad voor Monumentenbeheer en Historische sites  bracht reeds tweemaal een bezoek aan onze regio. Telkens was een werkbezoek aan Monumentenwacht inbegrepen.

Erkenning
De filosofie, werking en bouwtechnische expertise van Monumentenwacht wordt iinternationaal erkend als een progressief praktijkmodel inzake conservatiebeheer. De Israëlische uitnodiging sluit hierbij aan. Het feit dat twee vrouwelijke experten naar dit congres gaan, toont bovendien aan dat dames zeker hun mannetje staan in de mondiale bouw- en conservatiepraktijk.

 

Flandriakiosk boven water

publish date
09.03.2016

De Flandriakiosk op het Steenplein is voor vele Antwerpenaren een bekend gebouwtje. 'Een bezoek meer dan overwaard', schreef een krant bij de opening ervan in 1948. Maar wie kent het echte verhaal van dit bijzondere paviljoen?

Weinigen kennen de ontstaansgeschiedenis van dit gebouw. Recent stootten medewerkers van het Architectuurarchief op het originele bouwdossier. Door deze ontdekking kunnen zij het ontwerp- en de bouwgeschiedenis van dit modernistische gebouw reconstrueren. Het dossier toont dat architect Victor Blommaert in 1948 het gebouw zeer toepasselijk de vorm van een boot gaf. Hij huisvestte er burelen, een inlichtingenkantoor en loketten in, en liet op de pijler van de voorsteven een gebeeldhouwde Neptunus plaatsen.

Het Architectuurarchief bewaart ook de ontwerpen en de maquette van architect Georges Baines, die een opvolger voor dit paviljoen ontwierp. Deze plannen uit 1975 werden echter nooit uitgevoerd.

De recente ontdekking illustreert dat zorgvuldig archiefwerk loont: opnieuw is een mooi stukje Antwerpse geschiedenis opgehelderd!

Verfraaiingswerken tijdens Groote Oorlog

publish date
02.03.2016

Of hoe architect Jef Huygh tijdens de Groote Oorlog enkele troosteloze legerbarakken onder handen nam…

In 2015 schonken de erfgenamen van de Antwerpse architect Jef Huygh enkele tientallen foto’s aan APA, als aanvulling op het al eerder geschonken atelierarchief. De foto’s tonen onder meer enkele unieke beelden van Huyghs legerdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Huygh nam bij het begin van de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger dienst in het Belgische leger. Om zijn opleiding te voltooien, werd hij naar het kamp van Auvours in Frankrijk (nabij Le Mans) gestuurd. Deze voormalige Franse kazerne werd eind 1914 het belangrijkste opleidingscentrum voor de Belgische infanterie. De rekruten en vrijwilligers verbleven er in sombere en oncomfortabele barakken, wat de jonge architect opvatte als een uitdaging. Om de troosteloze behuizing op te vrolijken, liet Huygh zijn creativiteit de vrije loop. De barakken kregen een renaissance- en barokkleedje aangemeten. Aan zijn toekomstige echtgenote, die naar Engeland gevlucht was, schreef hij met enige ironie: ‘Ik stuur U hier een modelleke van onze slaapkamers’.

 

Archief C. Kieckens inspireert jonge architecten

publish date
26.02.2016

Tentoonstelling Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens

Op 11 februari opende onder grote belangstelling de tentoonstelling Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens. In deze overzichtstentoonstelling brengen het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), deSingel en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen hulde aan architect Christian Kieckens.

De titel van de tentoonstelling weerspiegelt drie grote facetten van Kieckens’ loopbaan: “In het huis wordt gezocht, bedacht en gebouwd. De mentor kijkt, schrijft en geeft door. Terwijl het archief bewaart, aanreikt en afstand neemt.” Deze driedeling is ook terug te vinden in de scenografie van de tentoonstelling. ‘Het huis’ is een installatie in textiel, een abstractie van een woning in Baardegem. De textielsculptuur refereert aan de tent als oorsprong van de architectuur. ‘De mentor’ belicht het docentschap van Kieckens aan diverse architectuurinstituten sinds 1980. ‘Het archief’ toont zijn veelzijdige ontwerppraktijk van 1974 tot nu. In dit onderdeel is een grote selectie van originele tekeningen en maquettes te zien, allen afkomstig uit het Architectuurarchief.

In 2014-2015 schonk Kieckens immers zijn archief en een deel van zijn bibliotheek aan het Architectuurarchief Provincie Antwerpen om via de ontsluiting ervan jongere generaties te blijven inspireren. Voor het Architectuurarchief betekende deze schenking het eerste resultaat van een gewijzigde verzamelpolitiek: de verschuiving van zijn werkterrein van de provincie Antwerpen naar Vlaanderen.

Naar aanleiding van de expo werd een tweedelige publicatie uitgebracht: Verwoorden. Teksten van/met Christian Kieckens over architectuur, kunst, design, etcetera en Verbeelden. Foto’s van het werk van Christian Kieckens Architects door Reiner Lautwein.

Praktisch
De expo vindt plaats in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
Geopend tot 5 juni 2016, van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Meer info
www.vai.be

Minister van Cultuur keurt projectaanvraag Architectuurarchief goed

publish date
20.01.2016
???module.newsItem.label.themes???
Ontwerp voorgevel woonhuis Michiels Architectenbureau
Ontwerp van de voorgevel van een woonhuis door Michiels Architectenbureau

 

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) werkt volop aan een digitale strategie. Niet alleen het beschrijven en ontsluiten van archieven worden aangepakt, maar ook de meer en meer digitaal wordende instroom van nieuwe archieven.

Samen met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt APA één jaar lang aan een strategie om zowel voor het Architectuurarchief als voor de architectenbureaus zelf het duurzaam beheren en overdragen van digitale informatie kostenefficiënter en met minder risico’s op informatieverlies te maken.

Het is de ambitie van APA om dit soort van win-winsituaties als standaard in het erfgoedveld te introduceren, zodat ook ons digitaal erfgoed beschikbaar blijft voor toekomstige generaties.

Je vindt meer informatie over de werking en collectie op de webpagina's van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Antwerpenaren bezoeken Kathedraal voortaan gratis

publish date
07.01.2016
???module.newsItem.label.themes???
De kathedraal van Antwerpen schittert opnieuw
De kathedraal van Antwerpen schittert opnieuw

 

Vanaf 2016 bezoeken inwoners van de provincie Antwerpen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gratis. Op die manier wil het kerkbestuur de provincie Antwerpen bedanken voor de uitvoerige restauratie van de kathedraal die in 2015 na 50 jaar werd afgerond.

Vijftig jaar lang heeft de provincie Antwerpen de volledige kathedraal gerestaureerd en gewapend voor de komende eeuwen. Het is een taak waar de provincie zich met veel zorg en enthousiasme aan gewijd heeft. De kathedraal schittert weer zoals vanouds!

Je vindt meer informatie over de restauratie op de webpagina Uit de stellingen, en over de kathedraal op de website van het kerkbestuur van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Een pakje voor Toronto

publish date
16.12.2015

Pakjestijd?

In 1958 maakte architect Victor Maeremans een wel erg bijzonder pakje.

Hij nam deel aan de internationale wedstrijd voor een nieuw stadhuis en bijhorend plein in Toronto. Zijn inzending, bestaande uit een maquette, een set plannen en de inschrijvingsdocumenten, maakte de reis overzee in deze robuuste houten doos.

Maeremans’ ontwerp werd niet geselecteerd, maar het geheel keerde wel terug naar zijn woning in de Jodenstraat in Antwerpen. Dit bijzondere object wordt sinds enkele jaren bewaard in het architectuurarchief, als onderdeel van de uitgebreide archiefcollectie van Maeremans.

 

Maquette en woning Guiette herenigd

publish date
12.11.2015
Maquette van de woning Guiette met uitgewerkt interieur in de woonkamer van het huis Guiette.

In het kader van de Open Monumentendag 2015 ging APA een samenwerkingsverband aan met Patrick Robyn en Ann Demeulemeester, de huidige eigenaars van het huis Guiette. De happy few die op zondag 13 september 2015 de Antwerpse kunstenaarswoning van Le Corbusier (1887-1965) konden bezoeken kregen als surplus twee maquettes uit de APA-collectie te zien.

De Antwerpse architect Georges Baines (1925-2013), tevens kenner en bewonderaar van Le Corbusier, stelt in 1985 het restauratiedossier op voor de woning Guiette. Ter voorbereiding van de werken, uitgevoerd tussen 1985 en 1987, bouwt Baines een maquette naar een eerste, maar niet uitgevoerd ontwerp van Le Corbusier. Om het kleurgebruik in de woning Guiette beter te begrijpen en om dit aparte aspect later te visualiseren voor een ruimer publiek werkt Baines ook een indrukwekkende maquette met volledig uitgewerkt interieur uit.

Beide maquettes maken deel uit van het recent verworven archief van Georges Baines.

Volgende van de detaillijst