Ensembles architectuur en ambacht

publish date
20.09.2016

Samen met het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel Internationale Kunstcampus organiseert het Architectuurarchief Provincie Antwerpen de tentoonstelling 'Ensembles - architectuur en ambacht'. De focus ligt op de samenwerking tussen architect en uitvoerders, en hoe de uitvoering van ontwerpen een praktische leerproces kan zijn voor alle betrokkenen. Technische en ambachtelijke kwalificaties kunnen impulsen geven aan het ontwerpproces, terwijl dat ontwerp het vakmanschap voor inspirerende uitdagingen kan plaatsen. Deze wisselwerking vindt zijn beslag in de uitvoering, die hierdoor beide aparte categorieën overstijgt en een nieuwe dimensie aanreikt.
De tentoonstelling brengt projecten uit verschillende Europese landen, maar heeft ook een historisch luik. Architectuur en ambachten waren immers ook in het verleden op elkaar aangewezen. Op basis van de colelctie van het Architectuurarchief illustreren historische cases de inspirerende wisselwerkingen tussen ontwerp en uitvoering, tussen architect, vaklui en andere participanten.

Praktisch
30.09.2016-15.01.2017
open van woensdag tot zondag van 14-18u en bij avondvoorstellingen
gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen
toegangsprijs: 5 EUR (inclusief gratis bezoekersgids): tickets te koop bij ingang tentoonstelling

Locatie
deSingel Internationale Kunstcampus

Meer info op http://ww.vai.be/nl/activiteit/tentoonstelling-ensembles-architectuur-en-ambacht

Meer info:
Wim Luyckx, tel. 03/202 04 70
www.architectuurarchief.be