450 deelnemers aan open gesprekken over verkeer door woonkernen Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
26.11.2018

Tijdens de open gesprekken in Geel en Mol ontdekten 450 aanwezigen wat 2.220 mensen denken over het verkeer en leefbaarheid in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. In beide gemeenten presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging en ging daarover open gesprekken aan. Het publiek kon zijn bezorgdheden en suggesties uiten over het verkeer in de woon- en werkomgeving. Het projectteam verwerkt nu alle reacties. Een volgende inspraakkans is voorzien in de zomer van 2019.  

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken. Met dat doel werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). De provincie kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die iedereen betrekt en uitgaat van open communicatie.Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel en Mol toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Zowel in Geel als Mol bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten.

Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook wie de online bevraging niet invulde, kon nog volop reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De gesprekken in Geel en Mol wijzen op veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.
Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.