Sollicitatievoorwaarden

 

Aanwerving 

Diplomavoorwaarden

Jouw hoogst behaalde diploma bepaalt het functieniveau waarvoor je kan solliciteren. We streven er echter naar om zoveel mogelijk mensen kansen te geven en geen diplomavoorwaarden te vragen. De capaciteitsproef biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een selectie zonder het juiste diploma, mits je aan de gestelde ervaringsvereisten voldoet. Deze proef test je abstract, verbaal en numeriek redeneervermogen. Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren. De capaciteitsproef vervangt de diplomavoorwaarden op dat moment.

Gunstige resultaten blijven 2 jaar geldig voor dat specifieke niveau.

Let op: niet voor alle vacatures wordt de mogelijkheid van een capaciteitsproef aangeboden en er zijn verschillende niveaus in. Het kan dus zijn dat je opnieuw gevraagd wordt zo'n capaciteitsproef af te leggen indien je voor een ander niveau solliciteert.

Ervaringsvereisten
Sommige functies vragen ook om relevante professionele ervaring of vaardigheden (vb.: rijbewijs). Deze drukken we uit in jaren.

Voor wie?
Externe kandidaten én interne kandidaten die niet in aanmerking komen voor interne/externe mobiliteit of bevordering.

Bevordering

Hogere rang/niveau en niet graad/niveau

Als interne medewerker kan je solliciteren voor functies van een hogere rang/hoger niveau.

Voorbeeld: je werkt nu een aantal jaren op verschillende functies op B niveau en zit nu in een B2 niveau. Je hebt een interessante vacature gezien op A niveau. Je kan dan deelnemen aan de selectie als je voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden.


Voor wie?

Interne medewerkers die wensen te bevorderen naar een hogere rang die titularis zijn van een graad die één rang lager is dan diegene waarnaar ze bevorderen en minimaal 4 jaar niveau-anciënniteit hebben in deze lagere rang.

Interne medewerkers die wensen te bevorderen naar een hoger niveau die titularis zijn van een niveau dat één niveau lager is dan hetgeen waarnaar ze bevorderen (uitgezonderd A-niveau hier mag men twee niveau’s lager zijn) en minimaal een niveau-anciënniteit hebben 4 jaar of in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau indien de bevordering gebeurt naar een aanwervingsrang.

Als personeelslid dien je een volwaardige selectieprocedure te hebben doorlopen of ben je tewerkgesteld d.m.v. een overeenkomst van onbepaalde duur.

Let op: Campus Vesta heeft geen uitzondering voor personeelsleden met een overeenkomst van onbepaalde duur. Je kunt dus enkel met een volwaardige procedure binnenkomen. Bij Campus Vesta ontslaat een diploma je niet van de verplichting om 4 jaar anciënniteit te hebben.

Interne mobiliteit

Dezelfde of lagere graad/niveau

Bij interesse voor een functie binnen dezelfde graad of lager, kan je deelnemen via interne mobiliteit.

Voor wie?
Interne medewerkers die minimaal 1 jaar anciënniteit hebben in dezelfde graad (tijdelijke contracten worden meegerekend) en in dienst zijn gekomen via een volwaardige selectie of een overeenkomst van onbepaalde duur hebben.
Je hoeft als interne medewerker dan niet te voldoen aan de gevraagde diplomavoorwaarden.


Beperkte externe mobiliteit

Werk je bij een Autonoom Provinciebedrijf en wil je solliciteren voor een functie in het moederbestuur, dan kan dit via externe mobiliteit. Omgekeerd gelden deze voorwaarden ook.

Voor wie?
Alle medewerkers die willen bewegen van of naar een Autonoom Provinciebedrijf.

Je hoeft als externe medewerker dan niet te voldoen aan de gevraagde diplomavoorwaarden, maar wel aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden.
 

Uitgebreide externe mobiliteit

Werk je bij een ander openbaar bestuur en wil je solliciteren voor een functie in het moederbestuur of Autonoom Provinciebedrijf, dan kan dit via uitgebreide externe mobiliteit.

Voor wie?
Alle medewerkers die werken bij andere Vlaamse overheden (gemeenten, steden, OCMW en Vlaamse Overheid) kunnen solliciteren via uitgebreide externe mobiliteit.

Je hoeft als externe medewerker dan niet te voldoen aan de gevraagde diplomavoorwaarden, maar wel aan de voorwaarden van interne mobiliteit.

Let op: niet alle selecties laten de uitgebreide externe mobiliteit toe.

 

Indien je niet zeker bent of je in aanmerking komt via interne mobiliteit check dan even of je kan deelnemen via aanwerving. Ben je niet helemaal zeker? Neem contact op met een van de werving & selectie consulenten.

Wij helpen je graag verder!