Vrijbroekpark, Mechelen

Programma Europese Unie 

Hoe is die Europese Unie ontstaan? Wat is de Europese Commissie? Hoeveel lidstaten zijn er? Hoe komt een Europese wet tot stand? Tijdens een interactieve Europa-les krijgen de leerlingen antwoord op deze vragen.

Op twee uur tijd krijgen ze inzicht in het ontstaan van de Europese Unie, de werking van de Europese Ministerraad en het Europees Parlement. Na een afsluitende Europaquiz keren de leerlingen als EU-experts terug naar school. Als ministers voor milieu beslissen ze zelf of de EU lidstaten moet verplichten om tegen 2030 de ontbossing geheel te stoppen. 

Programma Vrijbroekpark

Over bloemetjes en bijtjes...

In de lente voltrekt zich ieder jaar hetzelfde wonder: het park wordt stilaan groen, overal verschijnen er bloemen en onverbiddelijke zoemers ontwaken uit hun winterslaap. Dankzij deze insecten veranderen al die bloemen in vruchten. De
leerlingen van de 3de graad nemen die zoemers of “bestuivers” onder de loep. Hoe heten ze en wat eten ze? Waarom zoemen ze? Wat is het verschil tussen bijen en hommels? Maken wespen ook honing? Zijn ze gevaarlijk of juist onmisbaar?

Praktisch

Wie: 5de en 6de leerjaar basisonderwijs maximum 27 leerlingen
Groepen met meer dan 25 leerlingen dienen een extra begeleider te voorzien voor de natuur educatieve wandeling.
Dagverloop: 10.00 tot 15.00 uur (gelieve 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn)
Kostprijs: dit aanbod is volledig gratis
Waar: Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Voorwaarde: deelnemen aan EUropa Xpert kan enkel door beide programma's te combineren