Module 4 – Ethisch Handelen

Zorgethiek is meer dan grote ethische dilemma’s. Het gaat om de zorg van het alledaagse waarbij de relatie centraal staat. Ethisch handelen draait rond welke zorg als deugddoende zorg ervaren wordt door de zorgontvanger. We werken rond morele en intermenselijke aspecten volgens vijf deelcompetenties.

1. Zorgethisch zien: de ander zien zoals die is en kritisch naar dagelijkse handelingen kijken.

2. Zorgethisch weten: voldoende kennis hebben vanuit zichzelf en de wetenschap, en over de zorgontvanger en diens situatie.

3. Zorgethisch reflecteren: stilstaan bij de zorgverlening en deze in vraag stellen.

4. Zorgethisch doen: handelen vanuit afstemming met de zorgontvanger, met een constante wisselwerking tussen technisch en zorgethisch handelen.

5. Zorgethisch zijntoegankelijk zijn, raakbaar voor de kwetsbaarheid van de zorgontvanger en in de mogelijkheid om eigen behoeften (tijdelijk) naar de achtergrond te verplaatsen.

Naast deze deelcompetenties, behandel je ook het onderwerp zelfzorg.

De module ethisch handelen is de meeste persoonlijke module van de vier. De (toekomstige) zorgprofessional leert zichzelf en de ander beter kennen. Als trainer geef je niet enkel theorie, maar pols je ook naar persoonlijke ervaringen en deel je voorbeelden om het onderwerp tastbaar te maken. De deelnemers reflecteren per twee over hun werk en leven zich in in de rol van zorgontvanger. Wie wil, deelt een persoonlijk verhaal.

Om deze leerdoelen te behalen tijdens de ZORO-training, ontwikkelden we een draaiboek met bijlagen voor lesgevers. Alle materialen voor module 4 kan je hieronder terugvinden. 
Bekijk zeker ook het train-the-trainer-filmpje om snel een beeld te krijgen van deze module.