Ruimte voor land- en tuinbouw

1.1 Agrarische herontwikkeling van landbouwinfrastructuur

Wanneer landbouwbedrijven stoppen, krijgt de site vaak een zonevreemde invulling. Startende landbouwbedrijven kiezen dan weer vaak voor een ‘greenfieldontwikkeling’, het bouwen van een landbouwbedrijf of een voorheen nog onbebouwde plaats. Op die manier versnipperen en verrommelen we de open ruimte. Via verschillende projecten ontwikkelt provincie Antwerpen instrumenten om dit tegen te gaan. 

PDPO-project Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Winnaar fotowedstrijd glastuinbouw Lien Vlaminckx

1.2 Ruimte voor glastuinbouw 

Glastuinbouw heeft in de provincie Antwerpen een toppositie. 43 % van het Vlaams serreareaal staat in onze provincie en voor de groenten onder glas is dit bijna 60 %. De provincie wil vanuit economisch oogpunt en vanuit lokale voedselproductie deze positie behouden en verstevigen. Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet in op het behouden en het verduurzamen van het glastuinbouwareaal. 

1.3 Open ruimte als klimaatbuffer 

De provincie Antwerpen wil zijn open ruimte versterken als klimaatbuffer. Het landbouwgebied vormt een groot deel van deze open ruimte en dient dan ook optimaal te worden ingezet om toekomstbestendige voedselproductie te kunnen combineren met ecosysteemdiensten en klimaatadaptieve maatregelen. Door samen te werken aan gerichte projecten werken we aan een klimaatrobuuste landbouw. 

1.4 Interessante links