Proefstallen voor leghennen- en vleeskuikenonderzoek

Nieuwe leghennenstal op het Proefbedrijf

Leghennen

Onze legkippenstal heeft een totale capaciteit van 31.000 leghennen. Zij zitten verdeeld in drie verschillende huisvestingsystemen. Twee met volières en eentje met verrijkte kooien. Elk systeem heeft vier proefafdelingen. Zij hebben aparte instellingen voor voer, water en klimaat. Zo kunnen we ze vergelijken.

We kozen de drie courantste huisvestingssystemen op de markt. Per systeem gaan we op zoek. Niet langer naar het beste stalsysteem onderling. Wel naar de efficiëntste manier om leghennen te houden.

Het eerste type volièresysteem is een meer-etage-systeem. Deze is trapsgewijs opgebouwd. Het bovenste leefniveau is smaller dan het onderste. Hierdoor kunnen de hennen vlot van etage wisselen. De centrale nesten met eierband scheiden de twee leefniveaus. In elke afdeling zitten 1920 hennen.

De tweede volière is ook een meer-etage-systeem. Hier zijn de leefniveaus even breed. Het systeem zelf is twee meter breder. Hierdoor zitten er per afdeling 730 hennen extra.

Als derde systeem hebben we de verrijkte kooien. Elke afdeling heeft twee rijen met telkens vier etages. Elke etage heeft acht verrijkte kooien. Die hebben elk 48 leghennen. In totaal zitten er 3072 dieren in een afdeling.

Emissietorens van een vleeskuikenstal

Vleeskuikens

We hebben in totaal drie vleeskippenstallen. Samen hebben ze een capaciteit van ca. 42.880 vleeskuikens.

Twee stallen zijn uitgerust met nokventilatie. Zij hebben telkens 12.240 dieren. Die zitten verdeeld over twee klimaatafdelingen. Elke afdeling bestaat uit vier aparte proefgroepen. Elke proefgroep heeft 1.530 kuikens.

De derde stal is uitgerust met dwarsventilatie. Haar acht afdelingen tellen samen 18.400 dieren. Elke afdeling is opgedeeld in twee proefgroepen met 1.150 dieren.

Deze stal beschikt over preconditionering van de inkomende lucht. In de zomer sproeien we water over cooling pads. De lucht komt hierlangs de stal binnen. Op warme dagen wordt die zo afgekoeld. Aan de andere kant staan twee uitlaattorens, waar we met ventilatoren de lucht weer afzuigen. We beschikken over apparatuur om emissies te meten en over de ruimte om eventueel zuiveringssystemen te plaatsen om de uitgaande lucht na te behandelen.

Alle stallen verwarmen we via centrale verwarming met deltabuizen.