Publicaties

Rapport: Vloersystemen met kleppen

In de nieuwe melkveestal van Hooibeekhoeve worden verschillende PAS-technieken gebruikt en onderzocht. Met de resultaten kunnen we bezoekende melkveehouders beter informeren. Al deze onderzoeken kader in het project Goed GePASt.

Een eerste rapport is klaar en kan je hieronder downloaden. Hierin vind je onze ervaringen en resultaten van een vloersysteem met kleppen.

Eindbrochure: Goed GePASt

Het demonstratieproject Goed GePASt, een project over ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij liep eind juni 2018 af. De projectpartners hebben rundveehouders gesensibiliseerd en geïnformeerd rond de problematiek, de PAS-technieken en PAS-maatregelen. Daarnaast werd er met belanghebbenden nagedacht over oplossingen voor knelpunten bij het implementeren van 4 PAS-technieken. Zowel Hooibeekhoeve als ILVO implementeerden PAS-technieken in hun stallen. Zo konden landbouwers op Hooibeekhoeve 3 ammoniakemissiereducerende roostervloeren ontdekken in de nieuwe melkveestal.

In de eindbrochure worden de resultaten en realisaties van Goed GePASt samengevat.  Naast algemene informatie over ammoniak en PAS, vind je er de resultaten van het project.