Ammoniakemissie

ammoniakemissie_2

De veehouderij is verantwoordelijk voor een groot deel van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Deze ammoniakemissie kan leiden tot vermesting waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden.

De varkenshouderij en de pluimveehouderij zijn zich al bewust van deze problematiek. Er bestaan namelijk al een aantal technieken die vervat zijn in de lijst van ammoniakemissiearme stallen. Voor de rundveehouderij zijn er ook een aantal technieken en maatregelen vanuit Nederland gekend, maar slechts weinig toegepast in Vlaanderen. Binnen de vleeshouderij is er nog weinig tot geen kennis beschikbaar over reducerende technieken.

Samen zoeken naar oplossingen

Welke maatregelen kan je nemen? Welke technieken kan je toepassen om de uitstoot van ammoniak te verminderen? Wat is de economische en praktische haalbaarheid van deze maatregelen en technieken? Hooibeekhoeve probeert op alle vragen een antwoord te geven. We willen de reeds opgedane kennis graag delen en we zullen de komende jaren nog bijkomend onderzoek doen. Zo zullen bestaande technieken getest worden en zullen vernieuwende technieken en maatregelen ontwikkeld worden.

Bezoek onze demonstratie

Hooibeekhoeve demonstreert technieken en maatregelen die zorgen voor een reductie van de ammoniakemissie. In onze demoruimte kan je de technieken van de PAS-lijst bekijken en vergelijken aan de hand van demomaterialen en een interactief filmpje. In onze nieuwe melkveestal vind je een demonstratie met drie roostertypes van de PAS-lijst. Wil je meer informatie? Maak dan vandaag nog een afspraak.