Watermanagement

Hoewel er veel water ‘verbruikt’ wordt, kan een melkveebedrijf veel inspanningen doen om dit zo milieuvriendelijk mogelijk te doen. Hooibeekhoeve heeft een aantal praktische toepassingen rond duurzaam watergebruik op het melkveebedrijf.

H2O?

Hoeveel water verbruiken de  koeien? Hoeveel water is er nodig voor de  melkinstallatie en koeltank? Hoeveel water gaat naar de reiniging van stallen en machines? Bij welke toepassing kies je voor leidingwater, grondwater, oppervlaktewater, regenwater of gezuiverd afvalwater? Wat is er wettelijk toegelaten? En hoe kan je spaarzaam omgaan met de waterstromen op jouw bedrijf? Hooibeekhoeve helpt je bij het maken van de beste keuze voor jouw bedrijf. Je krijgt er objectieve informatie en vindt er een antwoord op jouw watervragen.

Het Hooibeekse water uitgetest

Bijna 3/4 van al het waterverbruik op de Hooibeekhoeve gaat naar het drinkwater voor het vee. Een koe drinkt maar liefst 80 liter water per dag. Met ongeveer 250 melkbeurten per dag zijn de melkrobotten de tweede grootste waterverbruikers. En na elke melkophaling reinigen we ook de melkkoeltank met water. Je waterverbruik in kaart brengen is belangrijk om te weten waar je kunt besparen.

Zo onderzoekt Hooibeekhoeve de mogelijkheden van het hergebruik van afvalwater door zuivering met een tweetraps belucht rietveld, het gebruik van regenwater als drinkwater voor de koeien en de toepassing van de nieuwe bemestingsregels van MAP5.

Rietveld

Met de uitbreiding van de melkveestal werd ook een nieuw rietveld aangelegd omdat de capaciteit van het reeds bestaande rietveld niet meer volstond. Het afvalwater van het bedrijf en de conciërgewoning worden nu gezuiverd door een tweetraps rietveld met “intelligente” geforceerde beluchting.

Darmen op de bodem van het rietveld brengen zuurstof aan die de bacteriën op de geëxpandeerde kleikorrels activeren. Deze bacteriën breken de afvalstoffen af. Door de extra zuurstof ontstaat er een plantensysteem dat heel wat efficiënter is dan een percolatierietveld en slechts 1/3 van de oppervlakte in neemt. Door de beluchting te sturen in functie van het aanbod aan afvalwater, wordt bovendien ook het energiegebruik geminimaliseerd. Het gezuiverde afvalwater wordt hergebruikt voor het schoonmaken van laarzen en stalmateriaal.

Drinkwater koeien

Om het gebruik van stads- en grondwater tot een minimum te beperken drinken onze koeien ook ontsmet regenwater. Wanneer de regenwatervoorraad uitgeput is kan er overgeschakeld worden op grondwater.