Gezondheid en antibiotica

uiergezondheid_3

Antibiotica wordt nog te vaak onnodig of ondoordacht ingezet waardoor de behandeling haar effect verliest wanneer ze écht nodig is. Daarom test Hooibeekhoeve de mogelijkheden van meer verantwoord en selectief gebruik van diergeneesmiddelen voor jou uit.

Uiergezondheid

Mastitis of uierontsteking is een vaak voorkomende ziekte bij melkkoeien. Om de uiergezondheid van koeien blijvend te verbeteren, zet Hooibeekhoeve in op de preventie van mastitisproblemen enerzijds en het reduceren van antibioticagebruik anderzijds. We volgen uiergezondheidsparameters op en houden gedetailleerde data van het antibioticumgebruik bij. We testen de mogelijkheid tot selectief droogzetten zonder antibiotica in de praktijk uit en  zetten antibiotica enkel onderbouwd in na bacteriologische analyses van de melk.