Smart farming

Melkrobot

De verkregen data ondersteunen de melkveehouder bij het managen van zijn veestapel en het vroegtijdig detecteren en signaleren van problemen zodat hierop geanticipeerd kan worden. Dit komt de gezondheid, vruchtbaarheid, het dierenwelzijn en de productieresultaten van de koe ten goede.

(Sensor)technologie op de Hooibeekhoeve  

Activiteitsmeters zijn wellicht het bekendste sensortype. Ze monitoren de bewegingen van de koe en worden gebruikt voor de detectie van tocht en ziekte (bv klauwproblemen). Daarnaast zijn er ook vreet- en herkauwsensoren en melksamenstellingssensoren voor detectie van bronst, ziekte, dracht en acycliciteit. Of geboortemelders die de landbouwer waarschuwen wanneer een koe op kalven staat. Plaatsbepalingssystemen laten toe om snel een specifiek dier te lokaliseren in een grote groep dieren.

Ook Hooibeekhoeve beschikt over heel wat sensortechnologie:

  • Activiteitsmeters
  • Camera voor bepaling van body conditie score
  • Smart Pulsation technologie op beide melkrobots
  • Een melkanalysetoestel dat inline de progesteron-, lactaatdehydrogenase-, bètahydroxyboterzuur- en ureumconcentratie in de melk meet.
  • Individuele ruwvoerbakken
  • Geboortemelders

Al deze sensoren worden op de Hooibeekhoeve uitvoerig getest en gedemonstreerd. Ze maken het bovendien ook mogelijk om in het kader van onderzoeksprojecten heel veel informatie te verzamelen op koe-, kudde- en stalniveau. Denk maar aan de registratie van de voer- en wateropname en het opvolgen van de conditiescore tijden een voederproef. Naast al deze sensortechnologie test Hooibeekhoeve ook de elektronische oormerken uit die intussen verkrijgbaar zijn bij DGZ.